Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Iresine P

Iresine P. Browne

Amaranthaceae

Dansk: Avneblomst (I. herbstii)

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 70 arter i Nord-, Midt- og Sydamerika på Antillerne, i Australien og på Galapagos-øerne. Det er oprette, nedliggende eller klatrende urter, halvbuske, buske eller træer med modsatte, undertiden kødede, stilkede, helrandede eller savtakkede blade. Blomsterstanden akslignende, hovedformet forlænget, enkelt eller topformet.

I. herbstii (I. verschaffeltii, Achyrantes verschaffeltii) fra Brasilien er en rødfarvet, 20 – 40 cm høj opret, grenet urt. Bladplade undertiden buklet ved bladstilk nedløbende, rund eller ægformet med dyb undertiden bådformet rand, spidsen afrundet eller spids, kødet og purpurrød. Nerver på under- og overside karmoisinrøde. Sorter med kompakt vækst og variationer i bladfarve, fra lys grøn til bronzefarvet og brogetbladede, findes. Som mindre grøn potteplante/sammenplantningsplante.

I. lindenii (Achyrantes lindenii) fra Ecuador er en kraftig, 20 – 60 cm høj opret flerårig urt med mørk blodrøde, langagtige til lancetformede, stærkt tilspidsede, 2½ - 6 cm lange blade med leverfarvede, fremtrædende tynde nerver. Som mindre grøn potteplante/sammenplantningsplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved top eller ledstiklinger. Roddannelse på 2 – 3 uger ved 20 - 22°C. og 95 – 100% RH (sluttet luft). Lysintensitet 10 – 215 klux uden stærk direkte sol. Daglængden 14 – 18 timer. Formeringsmediets pH 5,5 – 5,8, calciumniveau 220 og omsætningsgrad ikke over 120. Lertilsætning ved direkte stikning.

Dyrkning ved 30 – 50 klux med næsten fuld sol, 14 – 18 timers daglængde og 18 – 20°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75 – 80% og middel til god luftcirkulation (0,5 – 0,7 m/sek.). Vanding jævnlig til hyppig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:15:200:120:30. Ammoniumkoncentration 0 – 15%. Voksemediets pH 5,5 – 5,8, calciumniveau 220, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Vækstregulering ved 1 – flere knibninger og eventuelt kemisk/klimatisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse (ved høj lysintensitet, naturlig blomstring sensommer) ikke aktuel. Overvintring af auguststukne moderplanter ved 16 – 18°C.

Skadevoldere: Gråskimmel, bladlus, spindemider, snegle.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter