Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Jasminium L

Jasminium L.

Oleaceae

Dansk: Jasmin, Stuejasmin (J. odoratissimum), Mangeblomstret Jasmin (J. polyanthum), Lægejasmin (J. officinale), Primulajasmin (J. mesnyi)

Synonymer:

Slægten omfatter ca.200 arter i tropiske og subtropiske egne. Det er stedsegrønne eller løvfældende, oprette, klatrende eller slyngende buske med kantede ofte grønne grene. Bladene modsatte eller spredte, uligefinnede eller enkel. Blomsten ofte anseelig i endestillede gaffelkvast eller sidestillet, rørformet med 4 – 9 sammenrullede kronafsnit i knopperne. Bægeret klokkeformet med 4 – 9 meget små afsnit. Kronen tallerkenformet med oftest cylindrisk rør og udstående kant.

J. mesnyi (J. primulinum) fra Vestkina er en stedsegrøn op til 2 m høj busk med glatte, firkantede grene. Bladene fjerformede, modsatte med 3 lancetformede, næsten siddende, 2½ - 7 cm lange småblade. Blomsten 3½ - 5 cm bred, enkel, lysende gul med mørk øje. Bægerbladene bladagtige, lancetformede, længere end kronrøret. Kronblade omvendt æg- til spatelformede. Naturlig blomstring marts – april.

J. officinale (J. affine, J. grandiflorum) fra Iran, Kashmir og Kina er en løvfældende busk med svage 3 – 1o m lange, grønne kantede grene. Bladene modsatte, uligefinnede med 5 – 9 elliptiske eller ovale eller tilspidsede 1 – 6 cm lange ustilkede småblade, endebladet dog stilket. Blomsten endestillet, hvid, duftende, langstilket i fåblomstrende ofte bladede gaffelkvaste. Bægeret ca. 1½ cm, lige så langt som kronrøret. Naturlig blomstring juni – november. Som opbunden blomstrende potteplante.

J. polyanthum fra Vestkina er en duftende, slyngende, op til 3 m høj busk med røde glatte grene og finnede blade med 5 – 7 lancetformede, friskgrønne småblade og duftende, samtidig blomstrende blomster med hvid inderside og rosa yderside. Naturlig blomstring juni – september. Som middelstor opbunden blomstrende potteplante til jul eller tidlig forår.

J. sambac fra Indien og Sri Lanka er en 1½ - 3 m høj slyngende busk med hvidhårede grene. Bladene modsatte, kortstilkede, tynde, ægrunde , spidse eller stumpe ved grunden kileformede og næsten glatte. Blomsten halvfyldt, hvid, duftende i åben gaffelkvast. Størrelsen varierer fra 2½ - 12 cm Blomsterne duftende. Naturlig blomstring marts – oktober. Som opbunden blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved halvmodne vegetative led- eller topstiklinger (vegetative moderplanter ved >20°C.). Roddannelse på 1 – 2 uger ved 20 – 22°C og 95 – 100% RH (sluttet luft i plasttelt). Undgå dyb stikning. Efter roddannelse 80 – 85% RH, Lysintensitet 20 - 30 (op til 40 klux fra efter fjernelse af plast) og daglængde 14 – 16 timer. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 200 – 220, omsætningsgrad ikke over 120 og ved direkte stikning i salgspotte lertilsætning.

Dyrkning i væksthus ved 17 – 18°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur, 30 – 40 klux (kun skygge til temperaturregulering), 14 – 16 timers daglængde, RH 70 – 80% og god luftcirkulation (0,4 – 0,6 m/sek.). Vanding jævnlig til hyppig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 200:25:180:60:20. Ammoniumkoncentration 20 – 30%. Voksemediets pH 5,5 – 5,8, calciumniveau 200 – 220, omsætningsgrad mellemfin til grov og lertilsætning. Udsætning på friland fra primo juni (grundlovsdag), indtagning før frost (medio september). Fra indtagning til begyndende drivning 3 – 7°C.

Vækstregulering ved knibning under formering, plastdækning til 2 – 3 cm skud. Gentaget knibning (senest 15. juni) ca.2 uger før udsætning på friland. Opbinding på bøjle. Eventuelt kemisk regulering til kompakte planter.

Blomsterdannelse ved temperatur

Skadevoldere: Gråskimmel, fusarium, bladlus, væksthusspindemider, topskudsmider. Brune knopper ved drivning på for høj temperatur i forhold til lysintensitet.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter