Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Juncus L

Juncus L.

Juncaceae

Dansk: Siv, Lysesiv (J. effusus), Spiral-Lysesiv (J. effusus ’Spiralis’)

Synonymer:

 

Slægten omfatter mere end 200 arter i alle verdensdele. Det er en- eller flerårige hyppigt vand- og sumpplanter med glatte, trind, lange tynde stængler og små grønlige eller brunlige blomster i børstelignende sammensatte stand. Frugten en kapsel med talrige frø.

J. effusus (J. decipiens, J. glaucus) fra Australien og New Zealand er en flerårig sumpplante med glatte, grønne, svagt stribede stængler. Varieteten ’spiralis’ med spiralformede stængler. Naturlig blomstring juni – august. Som mindre til middelstor grøn vinterhårdfør potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved deling eller udskæring af klumper fra moderplanter udplantet på bed eller kasse. Roddannelse/-udvikling ved 14 – 16°C. og 80 – 85% RH. Lysintensitet 5 – 20 klux uden direkte sol og 14 – 16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 6,0 – 6,3, calciumniveau 200 – 230 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 20 – 40 klux uden direkte stærk sol og 16 – 18 timers daglængde. Temperatur 16 - 18°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 80 – 85% og middel til god luftcirkulation (0,4 – 0,6 m/sek.). Vanding hyppig til konstant vandstand. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 140:20:190:160:15. Ammoniumkoncentration 0 – 20%. Voksemediets pH 6,0 – 6,3, calciumniveau 200 – 230, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler. Vækst over et ret bredt lys- og temperaturinterval.

Vækstregulering klimatisk (lav temperatur og høj lysintensitet) eller kemisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse ikke aktuelt.

Skadevoldere: Rhizoctonia, gråskimmel, bladlus, mellus.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter