Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Justicia L

Justucia L.

(Acanthaceae)

(Synonym: Jacobinia, Beloperone, Graptophyllum, Cryptophragmium ) Justicia, Lykkeaks (J.brandegeana)

Slægten omfatter ca. 100 arter fra de varme egne. Det er urter (sjældent buske) med helrandede blade. Blomsten lille hvid, violet rosa, sjældent rød enkelte eller i toppe eller klaser. Blomsten læbeblomst med kort kronrør.

J. brandegeana (Beloperone guttata)fra det nordlige Mexico fra Mexico er en op til meterhøj fra grunden stærkt forgrenet halvbusk med ægformede 3-6 cm lange kort tilspidsede helrandede blade med kort stilk. Den 10-20 cm lange blomsterstand er endestillet og overhængende. Højbladene ca. 2 cm brunrøde og tætsiddende. Varianter med gule aks findes.Blomsten hvid. Naturlig blomstring januar-december. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.

J. cydoniifolia (Adhatoda c.) fra Brasilien er en klatrende busk og alle dele let dunet. Bladene mørkegrønne,kortstilkede, modsatte og ægformede. Blomsten 3 cm lang i endestillede tætte hoveder. Kronrøret hvidt, Overlæben hvid-violet, helrandet, underlæben stor, bredt omvendt ægformet dyb purpurviolet med hvide midterstriber. Naturlig blomstring efterår. Som middelstor blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved top- eller ledstiklinger. Roddannelse 2-3 uger ved 20 - 21° C. og sluttet luft. Efter rodning god luftcirkulation og 16-17°C. Lysintensitet 20-30 klux uden direkte sol før efter rodning. Formeringsmediets pH 6,8 - 7,0 og calciumniveau ikke under 200. Omsætningsgrad ikke under 70. Lertilsætning.

Dyrkning ved lysintensitet 30 - 50 klux, skudbrydning og vegetativ vækst ikke kraftig direkte sol. Blomsterdannelse og udvikling fuld sol. Daglængde 14-16 timer og 16-18° C. højere nat end dag og god luftcirkulation. Vanding jævnlig i vegetativ fase, sparsom under skud og blomsterudvikling. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:16:190:140:25 og ammoniumkoncentration 0 - 10%. Voksemediets pH 6,8-7,0. Calciumniveau 200-250 og omsætningsgrad ikke under 70. Lertilsætning.

Vækstregulering manuelt ved knibning. Kemisk/klimatisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse: Daglængde-neutral. Lav temperatur, 10-12°C og høj lysintensitet fremmer. Reducering af vegetativ vækst (tørke,retardering) fremmer.

Skadevoldere: Bakteriose, gråskimmel, rhizoctonia, fusarium, pythium, phytophtora, lus, sorte bladpletter (borskade, lav pH).


 

3. november 1994

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter