Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Kohleria Regel

Kohleria Regel

(Gesneriaceae)

Dansk: Kohleria

Synonymer: Tydea, Isoloma, xPaschia (Sinningia x Isoloma), Sciadocalyx

Slægten omfatter ca. 65 arter i Mexico og det nordlige Sydamerika. Det er kraftige, ikke knolddannende, med trævlet rod, krybende jordstamme eller kødede yngleknolde, urteagtige og ikke eller kun lidt forgrenede eller højere og halvbusk eller næsten buskagtig. Bladene modsatte, hvidfiltede. Blomsten akselsiddende, enkelt, i klynge eller endestillet i klaser. Blomsten udstående, mere eller mindre sammenvokset med frugtknuden, cylindrisk, lige eller svagt krummet kronrør, kronen klokke- eller næsten kredsformet om blomsterakslen, bægeret 5-tallig og spidst.

K. amabilis (Tydaea a., Isoloma a., Tydaea ceciliae) fra Columbia er en op til 60 cm høj urt med blød, kraftig grøn til rødlig stængel med hvide hår. Bladene modsatte, stilkede ægformede, ca. 10 cm lange, 7½ cm brede med mørkegrøn overflade og rødbrune delvis hvidplettede nerver. Undersiden lys grøn med røde fremtrædende nerver. Blomsterstilken håret, opret, ca. 2½ cm lang. Blomsten nikkende. Kronrør og læbe rosa med røde eller purpur pletter. Naturlig blomstring april-oktober. Amabilis-hybrider naturlig blomstring maj-oktober. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.

K. bogotensis (Isoloma b., Tydea picta, Isoloma picta) fra Columbia er en 30-60 cm høj, hvidlig og rødhåret opret enkel eller kun lidt grenet stængel. Bladene stilkede, hjerteformede, eller bredt ægformede, 2½-7 cm lange, 2-3½ cm brede, tilspidsede, savtandede ved grunden stumpe. Oversiden mørk smaragd- eller brungrøn, langs midterribben og nerverne hvidgrønne/sølvhvide tegninger, håret, undersiden bleggrøn eller mere eller mindre rødlig, hvidhåret. Blomsten enkel eller dobbelt, akselsiddende på 5 cm lange stilke, noget nikkende. Kronrøret ca. 2½ cm, langhåret, øverst rød og lige, svælg fortykket gul med røde pletter og streger. Bogotensis-hybrider med variation i vækst og blomstring findes. Naturlig blomstring juli-september.. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.

K. digitaliflora (Sciadocalyx d., Isoloma d.) fra Columbia er en opret urt med kraftig, hvidhåret stamme. Bladene modsatte, kortstilkede, elliptiske til ægformede, 20 cm lange, 12 cm brede, dybt rundtakkede, smaragdgrønne, korthårede, på undersiden lysere og tæt håret. Blomsterstandene akselsiddende, stilkede med 5 - flere 2½-3 cm lange hvide til rosenrøde blomster med udbredt, purpurrødt nistret svælg. Naturlig blomstring august-september. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.

K. Eriantha-hybrider (Isoloma e., Isoloma hirsutum) fra Columbia er en urt med en op til 120 cm høj, hvid- eller rødhåret stængel. Bladene modsatte, tykke, asymmetriske, eliptisk til ægformet, 12 cm lange, 6 cm brede med hvidhåret overside og tæt, uldet underside, randen tandet, rødhåret. Blomsten enkel med 3-4 blomster på op til 10 cm lange rødlige, hængende blomsterstilke på kort akselsiddende blomsterstand. Kronrør orangerød, 3½-5 cm langt, kronblade næsten ens, tre nederst gulplettede. Naturlig blomstring august-oktober. Som mindre til middelstor blomstrende potteplan-te.

K. hirsuta (Isoloma h.) fra Venezuela, Columbia og Guyana er en kraftig, opret urt med vækst lig K. digitaliflora. Blomsten skarlagenrød i fåblomstende stand. Villig blomstrende. Naturlig blomstring august-oktober. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.

K. lindeniana (Tydaea l., Isoloma l., Gloxinia l.) fra Ecuador er en ca. 30 cm høj urt med rødlig, hvidhåret stængel. Bladene ægformede, 3-7½ cm lange, 2-5 cm brede, hårede, brundliggrønne med sølvhvide eller lysegrønne nerver, randen brunlig, let bøjet. Undersiden lys med rødlige nerver. Blomsten enkel eller få sammen på 6 cm lange akselsiddende blomsterstængler. Kronen hvidlig, ca. 1½ cm, næsten klokkeformet, hvidhåret, indvendig gul med blåviolet plettet svælg. Naturlig blomstring september-oktober. Rhizomdannende. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved stiklinger, rhizomer eller generativ. Roddannelse på 2-3 uger ved 20-22°C og 90-95% RH. (Ikke tåge eller for tæt plastdækning). Lysintensitet 5-15 klux uden direkte sol. Daglængde 12-16 timer. Generativ: Spiring på 2-3 uger ved 25-26°C , 95-100% RH, uden jorddækning (lysspirende), lysintensitet 5-15 klux, 14-16 timers daglængde. Efter spiring 20-22°C, 80-85% RH. Formeringsmediets pH 5,3-5,8, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 20-30 klux, 14-16 timers daglængde og 20-21°C med lidt højere nat end dagtemperatur. RH 80-85%, middel luftcirkulation (0,2-0,3 m/sek) og jævnlig til hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 200:30:350:55:20. Ammonium-koncentration 5-15%. Voksemediets pH 5,4-5,9, calciumniveau 200-220, omsætningsgrad ikke over 120.

Vækstregulering eventuelt kemisk/klimatisk til mere kompakte planter. Gibberellin-syre til at fremme spiring af rhizomer.

Blomsterdannelse og udvikling afhængig af lyssum. >3600 luxtimer/dag.

Skadevoldere: Gråskimmel, Pythium, Rhizontonia, skudspidsmider, mellus. Matte blade (temperatur >22°C), blåspidsede blade (lav pH, lav kali).


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter