Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-11-2011

Lobivia Britton et Rose

 

Cactaceae

Dansk: Søpindsvinekaktus, Agurkekaktus (L. silvestrii).

Synonymer: Echinopsis, Chamaecereus, Rebutia

Slægten omfatter ca. 100 arter med talrige varieteter i Bolivia, Peru og Argentina. Det er sukkulente kugle eller kortsøjlede kaktus med mange ribber, hyppigt sideskuds- eller pudedannende. Tornene ofte tynde, stikkende, randtorne gule, brune eller sorte

L. silvestrii (Echinopsis chamaecereus, Chamaecereus s..) fra Argentina er en lille tueformet voksende kaktus med 5 – 8 cm lange lysegrønne nedliggende, ca. 1 cm tykke led med 5 – 8 puklede ribber og små børsteformede hvide torne. Blomsten 5 – 7 cm lang, cinnoberrød. Naturlig blomstring forår – sommer. Som mindre til middelstor blomstrende grøn opret eller hængende potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ (af hensyn til ensartethed) ved afbrækkede skud med tørre snitflader. Roddannelse på 2-4 uger ved 20-22°C, 15-25 klux uden stærk direkte sol, daglængde 14-16 timer og 60-70% RH. Formeringsmediets pH 5,8 - 6,0, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 20-50 klux uden stærk direkte sol, 14-16 timers daglængde og 20-22°C med højere nat end dag. Luftfugtigheden 60-70% RH og god luftcirkulation (0,5 – 0,6 m/sek.). Vanding middel til sparsom. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 130:20:200:100:35. Ammoniumkoncentration 0 - 10%. Voksemediets pH 5,8-6,0, calciumniveau 200 - 220. omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning. Vinterperiode (hvile-) 5 - 10°C og 50-60% RH.

Vækstregulering ved varieret antal stiklinger pr. potte. Eventuelt podet på Selinicereus grandiflorus?

Blomsterdannelse ved lav temperatur,

Skadevoldere: Virus, Fusarium, pythium, phytophtora, dreshslera, thizoctonia, skjoldlus, uldlus, væksthusspindemider, kaktusmider, trips, uglelarver, rodgallenematoder. Korkdannelse/ødem, bladkantskader ved høj Fe-optagelse, kalimangel og/eller lav pH .


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 10-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-11-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter