Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Mandevilla Lindl

Mandevilla Lindl.

(Apocynaceae)

Dansk: Bægerranke (M. sanderi), Bolivia-bægerranke (M. Boliviensis)

Synonymer: Dipladenia

Slægten omfatter mere end 40 arter i tropisk Amerika. Det er urter, halvbuske eller slyngende. Bladene modsatte. Blomsten ofte stor med langt sammenvokset kronrør, cylindrisk, klokke- eller tragtformet, oftest rosa eller purpur i ende- eller aksel siddende enkelte eller todelte ensidige klaser.

M. altroviplacea (Dipladenia atropurea) fra Brasilien er en slyngende busk med glatte stængler, tilspidsede, ægformede, 5 cm lange afsmallende blade. Blomsterstanden akselsiddende, to-blomstrende. Blomsterstilken længere en bladene. Blomsten mørk purpur med cylindriske, 5 cm lange rør. Naturlig blomstring juli-.august.

M. boliviensis (Dipladenia b.) fra Bolivia er klatrende med glatte grene. Bladene stilkede, 5-9 cm lange, tilspidsede, glinsende grønne. Blomsterstanden akselsiddende 3-4 blomstrende. Blomsten med korte højblade, bægeret ægformet, tilspidset. Kronen skålformet, 5 cm i diameter, hvid med gult svælg. Kronrøret langt cylindrisk. Naturlig blomstring april - oktober. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante forår-sommer.

M. eximia (Dipladenia e) fra Brasilien er slyngende med glatte rødlige grene. Bladene kortstilkede, 3-4 cm lange, æg- til elliptisk formede. Blomsten i 6-8 blomstrende klaser, 6-8 cm i diameter, lysende rosenrød, 5 cm langt kronrør med lille rødt bæger. Naturlig blomstring juni-august.

M. hybrider, x'Amabilis' (M. crassioda x M. spendens), x'Rubiniana' (M. amoena) x'Amoena' (M. 'Amabilis x M. splendens), x'Regina' m.fl. er træagtig slyngende med glatte stængler, 10-20 cm lange næsten siddende, ved grunden afsmallende, tilspidsede, på undersiden let hårede blade med bølget overflade. Naturlig blomstring maj-oktober. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante april-september.

M. Sanderi (Dipladenia s.) fra Brasilien er træagtig slyngende med tykke 5 cm lange, tilspidsede blade. Blomsten ca. 7 cm i diameter, rosa med gult svælg. Flere sorter/typer med variation i vækst og blomstring. Naturlig blomstring juni-august. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante april-september.


KULTUR

Formering vegetativ ved halvmodne ledstiklinger. Roddannelse på 2-4 uger ved 25-27°C og 95-100% RH. Lysintensitet 20-35 klux uden stærk direkte sol den første uges tid. Formeringsmediets pH 5,7 - 5,9, calciumniveau 180-220 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30-40 klux og 14-18 timers daglængde. Temperatur 17-19°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 75-85 % , god luftcirkulation (0,5-0,8 m/sek) og jævnlig til hyppig vanding. Ved lav lysintensitet 15-17°C og sparsom vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 200:40:210:60:20. Ammoniumkoncentrationen 30-40%. Voksemediets pH 5,7 - 4,9, calciumniveau 180-220, omsætningsgrad ikke over 100 og tilsætning af ler.

Vækstregulering kemisk/klimatisk til kompakte planter. Eventuelt knibning. Uopbunden eller opbunden på bøjle eller lign.

Blomsterdannelse ved høj lysintensitet og lang dag (høj lyssum) og temperatur under 18°C. Ved blomstring forår, overvintring ved lav temperatur (14-17°C). Naturlig blomstringsperiode april-september.

Skadevoldere: Virus, spind, lus, rankedannelse ved lav lysintensitet og høj temperatur.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter