Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Myrtus L

Myrtus L.

(Myrtaceae)

Dansk:: Almindelig myrte (M. cummunis), Brudemyrte (C. cummunis 'Microphyllus')

Synonymer: Lophomyrtus, Syzygium, Luma, Rhodomyrtus, Ugni

Slægten omfatter ca. 70 arter i alle verdensdele, i middelhavslandene findes den eneste europæiske art. Det er træer eller buske.

M. cummunis fra Middelhavslandene er en op til 5 m høj stedsegrønt træ. Bladene modsatte, 2 cm lange, æg- til lancetformede, skinnende grønne og helrande. Blomsterne enkelt eller parvis i bladhjørner hvide, duftende. Flere typer med variation i vækst og bladstørrelse (var. 'microphyllus). Naturlig blomstring juni - oktober. Som mindre grøn/blomstrende potteplante. Også anvendt til afklipning, myrtekranse.


KULTUR

Formering vegetativ ved unge, modne topstiklinger (evt. med hæl) i januar-februar eller juli-august. Roddannelse på 3-4uger ved 16-17°C indtil kallusdannelse, derefter 19 - 21°C. og 95-100% RH (sluttet luft). Lysintensitet 5-15 klux uden direkte sol og 12-16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 5,0 - 5,5, calciumniveau 150-200 og omsætningsgrad ikke over 120. Generativ formering ved 3-5 uger eftermodnet frø.

Dyrkning ved 20 - 30 klux, 12-16 timers daglængde, 16-18°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 80-85%, middel luftcirkulation (0,3 - 0,4 m/sek.) og jævnlig til hyppig vanding Ernæringsniveau og N:P:K:CaMg 185:20:215:75:20. Ammoniumkoncentration 5-20%. Voksemediets pH 5,0 - 5,3, calciumniveau ca. 180-200 og omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering med knibninger i januar/februar. Kan formes ved gentagne klipninger.

Blomsterdannelse naturlig blomstring juni - oktober. Klipning nedsætter blomstring.

Skadevoldere: Bladpletsvamp (Cercospora), trips, mellus, uldlus, skjoldlus,


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter