Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Neoregelia

Neoregelia L. B. Smith

Bromeliaceae

Dansk: Rubinbæger

Synonymer: Aregelia, Nidularium

Slægten omfatter 34 arter hovedsagelig i Brasilien. Det er epifytiske urter med lukkede rosetter af stærkt tornede, tandede eller savtakkede blade. De øverste blade, den indre roset, hvide, violet eller blåfarvede. Blomsten opret med rørformet bæger og krone. Blomsterstanden en kort redeagtig endestillet klase. Rosetten flad under blomstring. Frøene ægformede, små. Dør tilbage efter blomstring, fortsat vækst ved sideskud.

N. carolinae (N. meyendorffii, Aregelia c.) fra Brasilien en urt med 20 – 30 tætsiddende, båndformede, 40 cm lange, 2½ cm brede, grønne, læderagtige blade med fintornet rand. De indre blade – rosetten - med lysende blodrøde spidser. Violet til purpur blomst i midten. Type – ’Tricolor’ - med lysende, cremehvide stribede blade, mod blomstring rødfarvning i midten. Brogede typer formeres vegetativt. Som middelstor blomstrende/grøn potteplante.

N. concentrica (Aregelia c., Nidularium acanthocrater) fra Brasilien har en tæt roset med 30 cm lange og 10 cm brede, afstumpede, på oversiden uregelmæssigt grønplettede, mørkegrønne på undersiden lysere blade. Under blomstring stærkt farvet midte, elfenbenshvid eller violet. Blomsten blå. Variabel art med variationer i vækst, blad- og den indre rosets farve. Som middelstor blomstrende/grøn potteplante.

N. spectabilis (Aregelia s., Nidularium s.) fra Brasilien har roset af 20 - 30 - 40 cm lange, 4 cm brede, dybgrønne i randen fintornede blade, der på undersiden har grå bånd. De indre blade rødspidsede. Højbladene røde, kronbladene hvide, 2 cm lange og tilbagebøjede. Som middelstor blomstrende/grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Frøet, spireevnen holder kun kort tid, er lysspirende, lysintensitet 10 klux stigende med planteudviklingen til 25-40 klux. RH 100% til spiring (plast- eller glasdække), småplanter 85-90%, jævnlig overbrusning. Spiretid ca. 10 dage ved 24-25°C. Prikleklare planter efter 6 - 8 uger. Hyppig vanding. Vegetativ formering ved sideskud, roddannelse på 1 – 2 uger ved 24 – 26°C, 95% RH, moderat jordfugtighed og 15 – 30 klux. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 180-210, findelt og omsætningsgrad ikke over 100. Eventuelt tilsætning af sand eller trækul. Potning 9-12 måneder efter såning.

Dyrkning ved 30-40 klux, 14-16 timers daglængde, og 20 - 22°C.. RH 75-80% og god luftcirkulation (0,5 – 0,7 m/sek.). Jævnlig vanding, der bør altid stå vand i tragten. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 145:40:225:120:30. Ammoniumkoncentration 0-15%.Voksemediets pH 5,5 – 5,8, calciumniveau 190-230, grov struktur og omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering kemisk, normalt ikke aktuelt. Se under blomsterdannelse.

Blomsterdannelse (vækstafslutning) sker naturligt efter 3-4 år. Blomsterdannelse med kemiske midler (acetylen) mulig ca. 1½ - 2 år efter såning. Temperatur ved behandling min. 20°C. Plantediameteren og antal blade på behandlingstidspunktet afgørende for induktion og plantestørrelse. Blomsten fuldt differentieret ca. 3 dage efter behandling.

Skadevoldere: Fusarium, skudspidsmider, rodlus. Forkrøblet blomsterstand (under 20°C ved blomsterinduktion eller behandling på knop i udvikling), svage bladfarver ved lav lysintensitet.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter