Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Nepenthes

Nepenthes L.

Nepenthaceae

Dansk: Kandebæger

Slægten omfatter 30-40 arter hovedsaglig hjemhørende i tropisk Asien, Australien, Madagascar og malaysiske øer. Klatrende halvbuske, undertiden epifytiske. Insektædende. Blomsterne tvebo, ubetydelige let lugtende på oprette klaser. Bladene ved basis med bladplade, midterribben forsætter som slyngtråd, der ender med en krukke- eller kandeformet famgstredskab med tydelige længdestriber. Over kanden låg indtil kanden er udviklet. Honning afgivelse lokker insekter, indre vokslag hindre insekter i at slippe ud. Insekter indgår i bl.a. kvælstofforsyningen.

N. gracilis fra Sumatra, Borneo

N. -Hybrider fremkommet ved artskrydsning mellem flere arter. Som ikke blomstrende ampelplante.

N. mirabilis er udbredt i området fra sydlige Kina over Guines til Queensland. Klatrende halvbusk.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ. Frø har kort holdbarhed. Naturlig såtid forår ved 25-30° C. indtil spiring. Vegetativ ved stikling. Roddannelse på 4-8 uger ved 25-30° C. og høj RH. Plastdække eller tåge. Lysintensitet 10-20 klux, ingen direkte sol og daglængde 12-14 timer. Snitflade tør ved stikning. Formeringsmediets pH 5,0 - 5,5 og calciumniveau 160 - 200. Omsætningsgrad ikke over 80. Eventuelt iblandet luftgivende materialer.

Dyrkning ved 20-40 klux uden direkte sol og 12-15 timers daglængde. Temperatur 22-23° C. Nattemperatur 0 eller > dag. RH 80-95 % og jævnlige overbrusninger. Ikke for højt luftskifte. Hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:20:225:80:30. Ammoniumkoncentration 10-20 %. Voksemediets pH 5,6-5,9, calciumniveau 180-220 og omsætningsgrad ikke over 100. Gerne iblanding af luftgivende materialer. Dyrkning som ampel, eventuelt i tråd eller tremmekasser. Afhærdning, højere luftskifte og lavere RH før transport/salg.

Vækstregulering ved knibning over 5-8 blade. Sideskud fra bladhjørner i toppen fjernes.

Blomsterdannelse ikke aktuel.

Skadevolder:


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter