Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Nephrolepis

Nephrolepis Schott.

Nephrolepidaceae

Dansk: Nyrebregne, Bostonbregne (N. exaltata).

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 30 epiphytiske og terrestriske i arter i pantropiske områder. Det er urter med opret, skællet rhizom og udløbere. Bladene i spindel, flersidig sammentrængt, enkelt finnede med frie nerver. Sporehushobe endestillet på nerverne eller ved randen af småbladene.

N. cordifolia (N. tuberosa) fra tropisk Asien og New Zealand. Det er en jordvoksende epiphytisk stedsegrøn urt med rhizom, ofte tæt besat med skællede forrådsknolde. Bladstilken kort, let skællet, 8 cm lang, Hovedaksen gullig . Bladene tæt duskede, båndformede, nikkende op til 60 cm lange, 6 cm brede. Mange rudeformede småblade, uligesidede. Nerverne gaffeldelte. Sporehushobe let indsunkne langs randen i tæt række. Type med glinsende grønne krusede blade. Som mindre til middelstor grøn potteplante. Også som snit.

N. exaltata fra Pantroperne er stedsegrønne urter med udløbere og rødlig, dunet hovedakse. Bladene op til 60 – 80 cm lange, 8 – 15 cm brede, fjersnitdelte, glatte eller mer eller mindre bølgede eller krusede. En variabel art med mange typer/sorter med variation i bladform og vækstkraft. Som middelstor til stor grøn potteplante.


KULTUR

Generativ formering (N. cordifolia). Sporangiebærende blade afskæres ved modning, opbevares tørt. Danner forkim på 6 – 8 uger, karakterblade på 10 – 12 uger ved udsæd på sanddækket grov, sphagnum, pH 5,3 – 5,8, calciumniveau 180 – 200, omsætningsgrad ikke over 100, kalkfrit grus. 22 – 25°C og RH 95 – 100% ved glas eller plastdækning. Lysintensitet 10 – 20 klux uden direkte sol. Vegetativ formering (N. exaltata) ved vævsformering eller udløbere fra moderplanter, småplanter med øje og 2 blade. Udvikling ved 18 – 20°C, 80 – 85% RH. Lysintensitet 15 – 20 klux uden direkte sol og daglængde 14 – 16 timer. Formeringsmediets pH 5,3 – 5,8, calciumniveau 180 – 200 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 20 – 45 klux uden stærk direkte sol, daglængde 14 - 16 timer og 18 – 20°C. med lidt højere end nat- end dagtemperatur. RH 80 – 85%, middel luftcirkulation (0,3 – 0,5 m/sek.) og jævnlig til hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 175:30:250:90:30. Ammoniumkoncentration 5 – 20%. Voksemediets pH 5,3 – 5,8, calciumniveau 180 – 200 og omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering ved negativ DIF (øger antal udløbere/tæthed) og/eller daglængde (Kort dag giver flad vækst).

Skadevoldere: Pythium, gråskimmel, bladnematoder, bladlus, trips, skjoldlus, uldlus. Følsom for høje næringskoncentrationer.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter