Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Nidularium

Nidularium Lem.

Bromeliaceae

Dansk: Vandsamler

Synonymer: Neoregelia, Wittrrockia, Karatas

Slægten omfatter ca. 30 arter i Brasilien. Det er epifytiske urter med under blomstring flade, rosetstillede tragtdannende lineære til sværdformede spidse blade med tornet rand og brede bladskeder. Blomsten ustilket i en sammensat stand i bunden af rosetten eller på kort stængel med grønne eller farvede højblade. Dør tilbage efter blomstring, fortsat vækst ved sideskud.

N. billbergioides (B. citrinum) fra det østlige Brasilien har 30 – 40 cm lange, 3 cm brede, fint tandede, lysegrønne mod spidsen afsmallende blade. Blomsterstanden i højde med bladspidser, hovedformet, citrongul med hvide blomster. Naturlig blomstring hele året. Som middelstor grøn/blomstrende potteplante.

N. fulgens (N. pictum)fra det østlige Brasilien har rosetter af 15 – 20 30 cm lange, 3 cm brede tætsiddende på oversiden glatte, grønne – dybgrønne - matgrønne marmorerede blade med bred basis. Bladundersiden lys. Bladranden med 4 mm lange, udad krummede brune torne. Blomsterstanden med lysende blodrød højblade, blomsten blå. Naturlig blomstring hele året. Som middelstor grøn/blomstrende potteplante.

N. innocentii (Karatas i.)fra det østlige Brasilien har ved basis brede, pludselig afsmallende, langagtige, båndformede, langs randen tæt tandede, på oversiden glinsende sortviolette, på undersiden sortviolette eller dyb blodrøde blade. Hjertebladene lysende kobberrøde. Blomsten grønlighvid. Flere typer/sorter med variation i bladform, vækst og farver. Naturlig blomstring hele året. Som middelstor blomstrende/grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ. Frøet, spireevnen holder kun kort tid, er lysspirende, lysintensitet 10 klux stigende med planteudviklingen til 25-40 klux. RH 100% til spiring (plast- eller glasdække), småplanter 85-90%, jævnlig overbrusning. Spiretid ca. 10 dage ved 24-25°C. Prikleklare planter efter 6 - 8 uger. Hyppig vanding. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 180-210, findelt og omsætningsgrad ikke over 100. Potning 9-12 måneder efter såning.

Dyrkning ved 30-40 klux, 14-16 timers daglængde, og 20 - 22°C.. RH 75-80% og god luftcirkulation (0,5 – 0,7 m/sek.). Jævnlig vanding, der bør altid stå vand i tragten. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 145:40:225:120:30. Ammoniumkoncentration 0-10%.Voksemediets pH 5,5 – 5,8, calciumniveau 190-230, grov struktur og omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering kemisk, normalt ikke aktuelt. Se under blomsterdannelse.

Blomsterdannelse (vækstafslutning) sker naturligt efter 3-4 år. Blomsterdannelse med kemiske midler (acetylen) mulig ca. 1½ - 2 år efter såning. Temperatur ved behandling min. 20°C. Plantediameteren og antal blade på behandlingstidspunktet afgørende for induktion og plantestørrelse. Blomsten fuldt differentieret ca. 3 dage efter behandling.

Skadevoldere: Fusarium, skudspidsmider, rodlus. Forkrøblet blomsterstand (under 20°C ved blomsterinduktion eller behandling på knop i udvikling), svage bladfarver ved lav lysintensitet.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter