Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Oplismenus SP

Oplismenus P. Beauv.

Graminae

Dansk: Ampelhirse

Synonymer: Echinochloa, Panicum

 

Slægten omfatter 10 - 12 arter spredt i de varme egne. Det er græsser med ensidigt vendte udstående, tynde, overhængende grene, på undersiden besat med duske af småaks.

O. hirtellus (Panicum h., O. imbecillis) fra Mexico, Argentina, Indonesien og Afrika er en 30 – 40 cm høj/bred stedsegrøn, flerårig, krybende eller hængende græs med tynde 8 cm lange, 1½ cm brede lancet- til linieformede, tilspidsede blade og glat bladskede. Blomsterklasen kort, tætblomstrende. Brogetbladede typer med hvid, rosa eller grønstribede blade. Som mindre til middelstor hængende grøn potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved 5 – 7 cm 1 – 2 leddede stiklinger. Roddannelse på 1 – 2 uger ved 22 – 24°C og 95 – 100% RH. Lysintensitet 10 – 20 klux uden stærk direkte sol og daglængde 14 - 16 timer. Formeringsmediets pH 5,8 – 6,0, calciumniveau 200 – 230, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Dyrkning ved 30 – 40 klux uden meget stærk direkte sol, daglængde 14 – 16 timer, 18 –20°C. med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 80 – 85%, eventuelt overbrusning og luftcirkulation svag til jævn (0,2 – 0,4 m/sek.). Vanding jævnlig til hyppig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 175:30:225:70:25. Ammoniumkoncentration 5 – 20%. Voksemediets pH 5,8 – 6,0, calciumniveau 200 – 230, omsætningsgrad ikke over 120 og lertilsætning.

Vækstregulering ved flere stiklinger pr. potte og eller sammenplantning i større skåle. Eventuelt kemisk/klimatisk til kompakte planter. Unge planter mest velfarvede.

Blomsterdannelse uaktuelt.

Skadevoldere: Virus, bladlus. Visne bladkanter ved lav RH og/eller høj luftcirkulation. Svage farver ved lav temperatur.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter