Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 22-10-2018

Pandanus Parkinson

Pandanus Parkinson

Pandanaceae

Dansk: Skruepalme, Asiatisk Skruepalme (P. sanderi), Madagaskar Skruepalme (P. utilis), Stillehavs Skruepalme (P. veitchii).

Synonymer:

Slægten omfatter mere end 250 arter fra hovedsagelig Stillehavsøerne, Madagaskar og Tropisk Afrika. Det er oprette træer eller buske med enkelt eller udstående forgrenede stammer og stærke luftrødder og store rodkapper. Bladene lange eller middellange, ikke stængelomfattende, smalle, kileformede med kraftig midter ribbe og ofte tornet rand. Blomstrer normalt ikke i væksthuskultur.

P. sanderi fra Malaysier er en busk med kort stamme, 80 - 100 cm lange, 5 - 6 cm brede ved randen tæt besat med fine nåle. Bladene mørkegrønne med gule eller gyldne længde striber. Som middelstor til stor grøn/broget potteplante.

P. utilis fra Madagaskar er et op til 20 m højt kun i toppen grenet træ med kraftige, mørkegrønne til blågrønne, 1½ m lange, 10 cm brede blade med røde nåle i randen. Væksten udpræget skrueformet. Danner i væksthus ikke sideskud. Frøformeres. Som middelstor til stor grøn/broget potteplante.

P. veitchii fra Polynesien er en grenet busk med 1½ cm lange, 8 - 9 cm brede mørkegrønne blade med tornet rand. Bladene hvidstribede langs randen, på unge blade ofte fine grønne længdestriber. Også kompakt type findes. Som middelstor til stor grøn/broget potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved sideskud. Roddannelse på 2 - 3 uger ved 25 - 27°C og 95 - 100% RH (sluttet luft). Lysintensitet 10 - 15 klux og 14 - 16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 5,8 - 6,0, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og eventuelt tilsætning af luftgivende materiale.

Dyrkning ved 30 - 40 klux uden stærk direkte sollys og 14 - 16 timers daglængde. Temperatur 21 - 23°C med lidt højere eller samme nat- som dagtemperatur. RH 75 - 80% og luftcirkulation lav til middel (0,3 - 0,5 m/sek.). Vanding jævnlig til hyppig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 160:30:200:100:20. Ammoniumkoncentration 10 - 25%. Voksemediets pH 5,8 - 6,0, calciumniveau 200 - 240, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering oftest ikke aktuel.

Blomsterdannelse sjælden eller aldrig under væksthusforhold.

Skadevoldere: Uldlus, skjoldlus. For høj kvælstoftilførsel kan skjule de hvide striber i bladene. Tåler ikke temperatur under 16°C.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 22-10-2018 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 22-10-2018

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter