Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 12-11-2014

Paphiopedilum Pfitzer

Paphiopedilum Pfitzer

Orchidaceae

Dansk: Venussko

Synonymer: Cypripedium

Slægten omfatter 45 - 46 arter i Indien, Malaysien, Ny Guinea, Kina og Java. Det er stedsegrønne, stammeløse, jordorkideer med grønne eller gråt, brunt, violet eller grågrønt marmorerede lancetformede, modsatte, toradede blade. Blomsterskaftet, der er uden blade, fremkommer mellem bladene og ofte med kun en blomst. De fleste dyrkede Paphiopedilum er hybrider.

P. barbatum fra Malaysien har bleggrønne blade med tydelige mørkegrønne felter. Blomsterskaftet 25 cm, blomsten 6 - 10 cm bred, fanen hvid på grønlig grund og mørkebrune til røde længdestriber. De inderste blomsterdækblade grønlige, mod spidsen purpurrøde. Læben purpurbrun. Naturlig blomstring april - maj. Som mindre blomstrende potteplante.

P. callosum fra Cambodja, Laos og Thailand har på oversiden lys- til bleggrønne, smudsiggrøn feltede blade. Blomsterskaftet 25 - 35 cm, en - to blomstrende. Blomsten 10 cm bred. Fanen hvid med purpur længdestriber. Indre dækblade ved grunden grønne, mod spidsen purpurrøde med enkelte sorte kantflige. Naturlig blomstring februar - marts. Som mindre blomstrende potteplante

P. insigne fra op til 2000 m højde i Himalaja og det nordlige Indien. Blomsterskaftet ca. 20 cm højt, oftest enkeltblomstrende med 8 – 10 cm bred lakskinnende blomst med æblegrøn mod spidsen hvid purpurbrun plettet fane. Indre dækblade lys gulliggrønne, læben gulbrun. Naturlig blomstring november – marts. Mange hybrider med variation i blomsterform, -størrelse og -farver. Som mindre blomstrende potteplante, også som snitblomst.


KULTUR

Formering vegetativ ved deling – moderplanter med kraftig vegetativ vækst ved 20 – 22°C, gennemskære nogle steder, efter 4 måneder deling. Generativ formering, frø holder kun spireevnen i korttid. Spirer i symbiose med svamp, i stedet for svamp spires steriliseret frø på næringssubstrat i kolber. Udsæd under absolut sterile forhold. Formering ofte på specialbedrifter. Prikling i medie med pH 5,2 – 5,5, calciumniveau 180 – 200, omsætningsgrad ikke over 50.

Dyrkning ved 20 - 40 klux, 14 - 16 timers daglængde og 18 - 20°C. (maksimum 24°C.) med lidt højere nat- end dagtemperatur. Temperaturen artsvariabel, mange grønbladede typer 2 - 3°C. lavere end pletbladede. RH 85 - 90% og middel luftcirkulation (0,4 - 0,6 m/sek.). Vanding jævnlig til hyppig og eventuelt overbrusninger. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 50:10:110:75:10. Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 5,2 - 5,5, calciumniveau 190 - 200, omsætningsgrad ikke over 50 - 70 og høj luftindhold. Eventuelt bark eller anden luftgivende materiale. Potte gennemsigtig, lys fremmer rodvækst.

Vækstregulering ikke aktuel

Blomsterdannelse - fra såning til blomstringsdygtig (5-bladstadiet)går 4 - 6 år. Blomsterdannelsen arts- og sortsvariabel. P. insigne-typer (grønbladede) danner blomst ved lav temperatur (13 - 14°C.) i 6 uger, udviklingstid 5 - 6 måneder fra behandlingens start. >18°C. undertrykker blomstring. Brogetbladede, pletbladede - mere varmekrævende - typer blomsterdannelse ved 14 - 17°C. nattemperatur, 18 - 20°C. dagtemperatur.

Skadevoldere: Pletbakteriose, phyllosticta, gloeosporium, skjoldlus, spind, trips, snegle. Høj RH, lav luftcirkulation kan give gråskimmel i blomsten.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 22-10-2018 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 12-11-2014

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter