Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Passiflora

Passiflora L.

Passifloraceae

Dansk: Passionsblomst, Almindelig Passionsblomst (P. caerulea), Citronpassionsblomst (P. citrina), Violet Passionsblomst (P. violacea), Vinbladet Passionsblomst (P. vitifolia), Flagermusplante (P. coriaceae), Gul Passionsfrugt (P. edulis), Granadilla (P. edulis), Kæmpegranadilla (P. quadrangularis).

Synonymer:

Slægten omfatter mere end 400 arter i subtropiske og tropiske egne af Asien, Australien og Polynesien. Det er slyngende buske, sjældent urter, med enkelte eller lappede til fingrede grønne eller brogede blade. Slyngtråden akselsiddende, enkel. Blomsten anseelig, farvet, enkelt eller parvis i bladaksel, undtagelsesvis i halvskærme. Blomsten tvekønnet, regelmæssig, 5tallig ofte omgivet af 3 store til et hylster sammentrængte dæk- eller højblade.

P. caerulea fra Brasilien, Paraguay og Argentina er en slyngende busk med glatte, bredt hjerteformede, 5 – 7-lappede blade med hvidspidsede, helrandede eller bugtede lapper. Bladstilken 4 cm med 2 – 4 stilkede kirtler. sidebladene næsten nyreformede, ca. 1½ cm lange. Blomsterbægeret langagtig, bådformet. Blomsten klokkeformet, 7 - 9 cm bred, hvidlig. Trådkransen blå, kortere end bægeret, griflen purpur. Flere typer/sorter med variation i blomsterfarve. Også hybrider findes. Naturlig blomstring juni – september. Som middelstor opbunden blomstrende potteplante.

P. coccinea fra Venezuela og Bolivia er en klatrende busk med furet, dunet purpur stængel og 10 – 12 cm lange, ægformede, grovtandede, dunede blade. Blomsten middelstor med skinnende røde kronblade.

P. coriacea fra Mexico og Bolivia er en slyngende busk med røde stængler. Bladene blågrønne, sølvgråt plettede og aflangt skjoldformede med større brede end længde. Blomsten (2½ cm) med grønne petaler og gul strålekrone på purpur basis. Blomsterstanden en halvskærm.

P. edulis fra Brasilien er en halvbusk med 12 cm lange, dybt trelappede savtakkede blade og bladstilk ved grunden med to kirtler. Blomsten en strålekrone, hvid med purpur, 5 - 7 cm bred.

P. quadrangularis fra tropisk Amerika er en kraftigt voksende klatrende busk med fligede, firkantede, glatte stængler. Bladene enkle, helrandede, ægformede, 15 - 20 cm lange, ved basis hjerteformede, for oven tilspidsede. Bladstilk med 6 kirtler. Akselbladene store. Blomsten 8 - 10 cm bred, duftende, bægerbladene hvide. Kronbladene rødlige, bredt ægformede, strålekronen hvid og purpur. Typer/sorter med hvidbrogede eller gulplettede blade findes. Naturlig blomstring maj - juli. Som middelstor til stor opbunden blomstrende potteplante.

P. racemosa (P. princeps) fra Brasilien er en klatrende busk med dybt trelappede, 12 cm lange og 14 cm brede, helrandede, læderagtige glatte blade. Bladstilken med 2 små kirtler. Akselbladene langagtige. Blomsterstilken enkel eller parvis med tre brede affaldende højblade i mangeblomstrende klase. Blomsten 8 - 12 cm bred, skarlagenrød. Strålekronen mørkeblå, ved grunden hvid. Naturlig blomstring maj - september. Varmekrævende. Som middelstor opbunden blomstrende potteplante.

P. violacea fra Bolivia, Paraguay og Brasilien er en slyngende busk med glatte, hjerteformede, dybt trelappede på undersiden grågrønne blade. Lapperne æg- til lancetformede og helrandede. Akselbladene hjerteformede, 2½ - 5 cm lange. Bægerbladene blivende, æg- til lancetformede. Blomsten langstilket, hængende, 8 - 10 cm bred, violet, klokke- til hjulformet. Strålekransen i spidsen violet, i midten hvid og ved grunden sortviolet. Naturlig blomstring august - september. Varmekrævende. Som middelstor opbunden blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering generativ ved halvmodne til modne ledstiklinger m. 1 blad i perioden juli - april. (Moderplanter max. 2 år). Roddannelse på ca. 4 uger ved 19 - 21°C, 90 - 95% RH (akryl- eller papirdækning). Lysintensitet 10 - 20 klux uden stærk direkte sol, daglængde 12 - 16 timer. Overvintrende rodede stiklinger uden tilskudslys, 10 - 12°C. Formeringsmediets pH 5,2 - 5,5, calciumniveau 180 - 200 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 20 - 50 klux (direkte sol), 14 - 16 timers daglængde og 18 - 20°C med lidt lavere dag- end nattemperatur. RH 70 - 80% og middel til god luftcirkulation (0,4 - 0,6 m/sek.) og jævnlig til hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 200:25:160:75:20. Ammoniumkoncentration 15 - 25%. Voksemediets pH 5,2 - 5,5, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering ved tilbageskæring senest primo august over 4 - 8 øjne, opbinding på tråd, fjernelse af sideskud. Hyppig vanding begrænser slyngtrådsdannelse og snoning. Evt. kemisk vækstregulering, men kan give skader.

Blomsterdannelse ved høj temperatur og/eller høj lysintensitet, knopudvikling ved lav temperatur, 10 - 12°C ved lav lysintensitet, ikke over 15 - 18°C. selv ved højere lysintensitet.

Skadevoldere: Pythium, rhizoctonia, spindemider, topskudsmider, trips, bladlus.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter