Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Pellaea Link

Pellaea Link.

Sinopteridaceae

Dansk: pengebregne (P. rotundifolia), Seglbregne (P. falcata).

Synonymer: Cryptogramma

Slægten, der hører til bregnerne, omfatter ca. 80 arter i hovedsagelig tørre egne af Sydamerika, Sydafrika og New Zealand. Det er tørketolerante, flerårige urter med krybende eller kort til kugleformet skælklædt rhizom. Bladene fjersnitdelte eller stærkt sammensatte. Akslen mørk og glinsende. Småbladene stilkede, oftest glatte, ligedannede, mer eller mindre læderagtige, brede og hele. Nerverne frie. Sporehushobe randstillede.

P. rotundifolia fra New Zealand er en flerårig urt med krybende kraftigt skællet rhizom. Bladstilken skællet, småbladene, 10 - 220 bladpar, kortstilkede, rundagtige til ovale, helrandede, læderagtige. Sporehushobene, brune, på undersiden af bladene langs randen. Som mindre til middelstor grøn potteplante.

P. sagittata (P. cordata, P. hastata) fra Texas og Mexico er en flerårig urt med strågule, 20 cm lange bladstilke og ved grunden små lancetformede blege skæl. Bladene ca. 30 cm lange, 15 cm brede, lancet- til trekant formede, oprette med lige akse, ved basis noget forgrenet. Bladafsnittene kortstilkede, hjerteformede, læderagtige og med afrundet spids. Sporehushobe i brede randsiddende linier. Som mindre til middelstor grøn potteplante.

P. viridis (P. hastata) fra Madagaskar har sortrød akse og bladstilke. Bladstilken 30 cm. Bladene oprette, udstående, langagtige til trekantede, 2 eller 3-delt finnet, op til 60 cm lange, 30 cm brede. Afsnittene ca. 7 cm, siddende, helrandede, mørkegrøn og læderagtige. Sporehushobe i smalle ubrudte linier langs randen Som middelstor grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ ved spore. Spiring ved 20°C og 90 - 95% RH (dækning med glas eller hævet plast. Lysintensitet 3 - 5 klux og 16 - 18 timers daglængde. Høj CO2 fremmer. Prikleklare forkim på ca. 8 uger, arkegonier (sædceller) udvikles, efter befrugtning udvikles diploide planter med rod og blade. Lysintensitet 5 - 10 klux, 16 - 18 timers daglængde, 85 - 90% RH og 18 - 20°C. Formeringsmediets pH 5,3 - 5,5, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og findelingsgraden fin.

Dyrkning ved 20 - 40 klux uden direkte sol, 16 - 18 timers daglængde, 18 - 20°C (lidt højere nat end dagtemperatur) og 70 - 80% RH. Middel til god luftcirkulation (0,5 - 0,7 m/sek.) og jævnlig til hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:MG 155:20:200:90:20. Ammoniumkoncentration 5 - 20%. Voksemediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering kemisk og/eller klimatisk normalt ikke aktuelt.

Blomsterdannelse ikke aktuelt.

Skadevoldere: Pythium, rhizoctonia, gråskimmel, cylindrocladium, phyllosticta, bladlus, spindemider, snegle, skjoldlus, bladnematoder, trips.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter