Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Pellionia Gaudich

Pellionia Gaudich

Urtiecaceae

Dansk:

Synonymer:

Slægten omfatter 15-20 arter i det tropiske østlige Asien. Det er krybende (sjældent halvbuskagtige) urter med modsatte eller næsten modsatte, toradede, ved grunden ulige, helrandede eller tandede, modsatte blad lille, delvis manglende. Sideblade udelte eller manglende. Blomster i rigtblomstrende skærm eller småhoveder akselsiddende.

P. pulcra (P. elestostema) fra Syd-Vietnam ligner P. repens men mere afstumpede blade og næsten sortbrune omkring nerverne, med lysegrøn mellemrum. Som mindre grøn potteplante.

P. repens (P. daceauana, Elastostema r. ) fra Syd-Vietnam, Burma og Malaya er en krybende, jordliggende urt med toradede, siddende, 3-5 cm lange, uligesidede, langagtige til runde med rundtakkede, afstumpede spidser, violette eller røde bladundersider og bronze til olivenfarvede oversider og med bregnebladsagtige tegninger fra bladmidten. Forskellige typer med variation i bladfarver og tegninger findes. Som mindre grøn potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved top- eller ledstiklinger. Roddannelse på 2-3 uger ved 19-21°C og 90-95% RH (plastdække). Lysintensitet 10-20 klux uden stærk direkte sol og daglængde 14-16 timer. Formeringsmediets pH 6,0-6,5, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke under 100.

Dyrkning ved 20-40 klux uden stærk direkte som, 14-16 timers daglængde og 18-20°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. Grønne arter 1-2°C lavere. RH 75-80% og jævn til god luftcirkulation. (0,4-0,6 m/sek). Hyppig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 140:20:190:170:20. Ammoniumkoncentration 0-10%. Voksemediets pH 6,0-6,5, calciumniveau 200-230, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering uaktuel ved hængende/krybende arter. Eventuelt knibning for højtvoksende arter.

Blomsterdannelse uaktuel. Dyrkes som grønne/brogede potteplanter.

Skadevoldere: Gråskimmel, fusarium, spindemider.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter