Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 13-11-2014

Pentas Benth

Pentas Benth.

(Rubiaceae)

Dansk: Egypterstjerne

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 30 arter i tropiske og subtropiske egne af Afrika og Madagaskar. Det er oprette, eller nedliggende urter eller halvbuske med runde grene. Bladene er stilkede, ægformede eller æg- til lancetformede. Sideblade flerspaltede eller børsteformede. Blomsten tragtformet med forlænget kronrør, håret, i korte eller forlængede, endestillede skærmagtige klaser.

P. lanceolata (P. carnea) fra Tropisk Afrika og Arabien er en opret til nedliggende, 30 - 60 cm høj halvbusk. Bladene modsatte, æg-lancetformede, 2½ - 15 cm lange, 2 - 5 cm brede, tilspidsede, hårede og lysegrønne. Blomsten kødfarvet i endestillet skærm med ca. 20 blomster i klasen. Flere typer med variation i blomsterfarve og vækstkraft findes. Ren hvid, kødfarvet, rosa til rød. Ofte vegetativ formering af sorter. Frøkonstante hybrider findes. Naturlig blomstring september - januar. Som middelstor blomstrende potteplante. Dyrkes også som snitblomst.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved urteagtige, kraftige top- eller ledstiklinger. Roddannelse på 1-2 uger ved 20-22°C, 95-100% RH, 10-20 klux uden direkte sol og 14-16 timers daglængde. Generativ formering ved frøkonstante sorter. Spiring på 1-2 uger ved 19-21°C og 95-100% RH. Lysspirende, dækkes ikke. Frøet småt - ¼ gram pr. 1000 korn - pilleret frø anvendes. Formeringsmediets pH 6,0, calciumniveau 200 - 220 og omsætningsgrad ikke under 120.

Dyrkning ved 30-50 klux, 16-18°C, 80-85% RH og god luftcirkulation (0,4 - 0,6 m/sek.). Jævnlig vanding. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 180:30:190:100:20. Ammoniumkoncentration 0 - 15%. Voksemediets pH 6,1 - 6,3, calciumniveau 200-240, omsætningsgrad ikke under 120 og lertilsætning.

Vækstregulering ved knibning, nogle sorter grener naturligt, og eventuelt kemisk/klimatisk til kompakte planter.

Blomstring: Naturlig blomstring september - januar kan ved januar-formering for tidlige sorter fremrykkes til begyndende maj-juni. Nedsat vanding fremmer blomsterdannelse. Dagneutral. Høj lysintensitet fremmer.

Skadevoldere: Gråskimmel, lus, væksthusspindemider, trips, mellus, gulmarmorede blade (en følge af for hyppig vanding eller koldt vand på bladene), vækststop ved under 10 °C, bladnekroser på nederste blade ved pH<5,8-5,2.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 13-11-2014

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter