Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 01-11-2004

Phalaenopsis Blume

Phalaenopsis Blume

Orchidaceae

Dansk: Phalaenopsis

Synonymer: xDoritaenopsis, Stauropsis

Slægten omfatter ca. 40 arter i Indien, på De Malaysiske Øer, Filippinerne og Ny Guinea. Det er epifytisk voksende orkideer uden pseudobulber og med meget kort bladet stamme. Bladene brede, kødede, tosidige med blivende på stænglen siddende bladskeder. Blomsterstanden sidestillet åben klase eller top. Blomsterskaftet langt, udgår under bladakslen.

P. amabilis (P. grandiflora) fra Malaysien og Ny Guinea er en flerårig urt med langagtige, stumpe omvendt ægformede 30 cm lange og 12 cm brede blade. Blomsterskaftet 40 – 70 cm, slankt og noget forgrenet med åben, 5 – 6 blomstrende top. Blomsten ca. 10 cm bred, hvid med gule strøg eller stænk og røde stregtegninger. Yderste dækblade langagtige, stumpe, inderste bredt rhombiske. Læben med oprette ved grunden rødstribede sidelapper og to rhombiske til tungeformede udløbene forlapper. Typer med renhvide blomster. Krydsninger med andre arter Naturlig blomstring oktober – februar.

P. violaceae (Stauropsis v.) fra Malaysien og Sumatra har bredt ovale glinsende grønne blade. Skaftet kort, 2 – 5 blomstrende. Blomsterne 6 – 8 cm i diameter, yderste og inderste dækblade grønlighvide. Øverste af ydre dækblade grønlighvide, noget seglformede, ved grunden violet. Læben stump kilformet, violetrosa. Forlappen udadrettet, guldgule sidelapper. Naturlig blomstring maj – juli.

Phalaenopsis-hybrider (xDoritaenopsis) (Doritis x Phalaenopsis) Krydsninger mellem Doritis pulcherrima og forskellige Phalaenopsis arter og sorter af disse. Mange sorter typer med variation i vækst, størrelse og blomsterfarve fra hvid til violet. Som mindre til middelstor blomstrende potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved vævskultur. Generativ ved udsæd af umodne frø på næringssubstrat. Spiring på 2 – 3 uger, omplantning efter 4 måneder. Vævskultur fra hvilende øjne på blomstrende planter.

Dyrkning ved 20 – 30 klux uden stærk direkte sol. Daglængde 14 – 16 timer, 22 – 24°C med tilnærmet ens nat- og dagtemperatur, RH 75 – 80 % (minimum 50%), eventuel overbrusning. Luftcirkulation lav til middel (0,3 – 0,5 m/sek.). Vanding jævnlig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 50:8:65:70:13. Ammoniumkoncentration 0 – 20%. CO2-tilførsel også om natten. Voksemediet svagt gødet, pH 5,5 – 5,8, omsætningsgrad ikke under 100, porøst, groft og tilsætning af luftgivende materiale (grov bark, styropor, trækul). Eventuel anvendelse af osmonda eller grov fyrrebark alene. Gerne lysgennemtrængelige potter.

Vækstregulering normalt ikke aktuelt.

Blomsterdannelse på modne planter kontinuerlig ved høj temperatur. Drivbare ved 4-6 bladsstadiet. Blomsterudvikling efter 4-6 uger vd lav nattemperatur (18-20°C). Eventuelt temperatursænkning (8-10°C) mellem 1700-700, med dagtemperatur op til 25-27°C. Højere kalitilførsel fra en måned før nedkøling. Udviklingstid 18-22 uger.

Skadevoldere: Erwinia, rhizoctonia, fusarium, mosaik, skjoldlus, spindemider, trips, snegle. Bladpletter ved temperatur under 10 – 12°C. eller koldt vand.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 01-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter