Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 03-11-2004

Schefflera

Schefflera J.R. et G. Forst.

(Araliaceae)

Dansk: Paraplytræ (S. actinophyllum) Fingeraralie (S. elegantissima), Småbladet Paraplytræ (S. arboricola),

Synonymer: Dizygotheca, Brassaia, Heptapleurum, Aralia, Tupidanthus

Slægten omfatter ca. 150 arter i næsten alle egne af troperne. Det er stedsegrønne, nøgne buske eller små træer med afvekslende, fingrede blade. Blomsten stilket i små skærme, hoveder eller klaser.

S. actinophylla (Brassaia a.) fra Australien og New Guinea er et op til 40 m højt stedsegrønt træ med lange, brunlige bladstilke. Bladene håndformede med 3, senere 5 og hos ældre 7 - 16 op til 30 cm lange, stilkede, smalt ægformede, senere langagtige, tilspidsede, læderagtige, glinsende grønne småblade med lys underside. Som middelstor til stor grøn potteplante.

S. arboricola (Heptapleurum a.) fra Taiwan er et stedsegrønt, som ungt opret, senere forgrenende træ med stilkede, fingrede, grønne eller brogede blade. Småbladene kredsstillede (paraplyformet), stilkede, 5 - 15 cm lange Flere sorter med variation i bladfarve, vækstkraft og antal småblade. Frø eller vegetativ formering. Som middelstor til stor grøn potteplante.

S. digitata (S. cunninghamii, Aralia schefflera) fra New Zealand er en stedsegrønt busk eller lille træ med kortstilkede, fint savtakkede, 5 - 10, 15-20 cm lange, ægformede, olivengrøn, på undersiden lysegrønne småblade med bølget rand og gullige nerver. Frøformering. Dyrkes ved 1 - 2° lavere temperatur. Som middelstor til stor grøn potteplante.

S. elegantissima (Aralia e., Dizygotheca e.) fra Ny Kaledonien er et stedsegrønt stammet træ med 7 - 11 fingrede blade. Småbladene smalle, olivengrønne med rødlige bladspidser, rødlig midternerve og bladranden rødligt tandet,. Bladstilken gullig plettet. Kompakte, dværgagtige typer findes. Som (mindre), middelstor til stor grøn potteplante. Eventuel podning på Meryta denhamii (Oreopanax reticulatus, Aralia reticulata). Som middelstor til stor grøn potteplante.

S. kerchoveana (Aralia k., Dizygotheca k.) fra det nordlige Thailand er et stedsegrønt, enkeltstammet, opret træ med 9-11 fingrede blade. Småbladene relativt brede, elliptisk - lancetformede med talrige spidst udløbende bugtninger. Bagsiden rødlig, oversiden glinsende grøn. Bladstilken hvidlig-grønne med mørke tegninger. Midterribben bleggrøn.

S. octophylla fra Taiwan, Vietnam, Japan er en stedsegrøn busk eller lille træ. Bladene med 8 - 9 dybgrønne, helrandede, let hårede, stilkede småblade.

Tomentosa fra Malaysia er et fra grunden grenende, palmeagtigt træ med som ung gråfiltede grene og skud. Bladstilk op til 50 cm, de 7 - 8 ovale, stilkede småblade op til 30 cm lange. Vegetativ formering. Som stor til meget stor grøn potteplante.

S. veitchii (Aralia v., Dizygotheca v.) fra Ny Kaledonien er et stedsegrønt træ med lige, kraftig lysebrun stamme. Bladene, kredsformede i omrids, med 9 - 11 langstilkede småblade. Småbladene hvidstilkede, 12 - 15 cm lange og 4-5 cm brede, lancetformede med bølget, som ung rødlig, rand. Midterribben hvid. Dværgform med smallere småblade findes. Som mindre til middelstor grøn potteplante.

S. venulosa (Heptapleurum v.) fra Indien er et stedsegrønt, grenende træ. Bladene med 7-8 stilkede, lancetformede, som unge omvendt ægformede, blødt læderagtige, let skinnende, mørkegrønne 12 - 15 cm lange småblade. Som middelstor til stor grøn potteplante.


KULTUR

Formering generativ eller vegetativ ved ledstiklinger med 2-3 cm stængel under nodiet. (Podning ved spaltepodning forår – sommer). Roddannelse på 2-3 uger ved 20 - 22°C 95% RH til efter brydning og 15-20 klux og 14-16 timers daglængde. Generativ ved friskhøstet frø, spiring på 3-4 uger ved 21 - 23°C. Lysspirende (plastdækning). Formeringsmediets pH 5,5 - 6,0, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 20-40 klux, 12-16 timers daglængde og 18 - 20°C. RH 80 - 85% (eventuel overbrusning) og luftcirkulationen svag (0,2 - 0,4 m/sek.) Vanding jævnlig til hyppig (udtørring tåles ikke). Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 110:20:250:100:30. Ammoniumkoncentration 10 - 30%. Voksemediets pH 5,8 - 6,1, calciumniveau 200 - 240, omsætningsgrad ikke over 120 og tilsætning af ler.

Vækstregulering eventuelt ved knibning og/eller kemisk/klimatisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse ikke aktuel.

Skadevoldere: Pseudomonas, alternaria, phythophthora, phythium, thielaviopsis, rhizoctonia, gråskimmel, skudspidsmider, spindemider, trips, bladlus, skjoldlus, uldlus. Vinterpletter (gule pletterog bladfald ved høj temperatur og lav lysintensitet), ethylen-følsom, vækststop ved lav luftfugtighed.


Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.

 

Hel eller delvis eftertryk, kopiering eller anden gengivelse er kun tilladt efter skriftlig aftale med DEG-Greenteam.
Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 03-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter