Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 03-11-2004

Scirpus L

Scirpus L.

(Cyperaceae)

Dansk: Kogleaks, fru Heibergs hår (S. cernuus, Isolepis gracilis),

Synonymer: Isolepis

Slægten omfatter over 200 arter. Det er en- eller flerårige sivagtige urter udbredt over det neste af kloden. Stænglerne (strå) trind eller trekantede strå, sidestillede, oprette eller overhængende med enkelte eller få endestillede småaks på strået. Højden varierer fra 10-15 til 200 cm. Både hårdføre som ikke hårdføre arter findes. Her kun medtaget ikke hårdfør art.

S. cernuus (S. gracilis, Isolepis cernua, Isolepis gracilis, Ficinia poiretii) fra det sydlige Europa, Nordafrika, Madagaskar og Australien er en flerårig stedsegrøn, tuedannende urt med svagt fladtrykte, 10-30 cm lange, oprette eller overhængende, trådede strå. 1-flere endestillede 5 mm lange, ovale aks. Varietet med grovere, længere (20-30 cm), efterhånden lodret hængende strå med kun eet 6-12 mm aks. Varieteten er steril. Varieten mest dyrket. Som mindre til middelstor grøn potteplante.


KULTUR (varmekrævende arter)

Formering Generativ eller vegetativ ved deling. Frøudsæd bedst januar, spirer ved 20-22° C på 2-3 uger. Rodudvikling på ca. 2 uger ved 20-22° C, 100% RH og 15-25 klux, 12-16 timers daglængde og uden stærk direkte sol. Formeringsmediets pH 5,8 - 6,1, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 100.

Dyrkning ved 30-40 klux uden stærk direkte sol, daglængde 12-16 timer, 18-20° C med lidt højere nat- end dagtemperatur. (Overvintringstemperatur 12-15° C). RH 80-85% og middel luftcirkulation (0,4-0,6 m/sek). Hyppig vanding (vand- og sumpplanter). Ernæringsniveauet og N:P:K:Ca:Mg 200:30:220:75:20. Ammoniumkoncentration 10-25%. Voksemediets pH 5,8 - 6,1, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 100. S. cernuus minimumtemperatur vinter 5° C. Velegnet til hydrokultur.

Vækstregulering normalt ikke aktuel.

Blomsterdannelse naturlig juli-september.

Skadevoldere: spind, visne spidser (lav pH).


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 03-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter