Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 03-11-2004

Scutellaria L

Schutellaria L.

Scrophulariaceae

Dansk: Rød skjolddrager

Synonymer:

Slægten omfatter ca. 180 arter i de fleste egne af kloden. Det er urter eller halvbuske med blomsten blå, violet, rød eller gul i dobbelte, modsatte eller spredte kredsstillede akselsiddende eller endestillede aks eller klaser.

S. costaricana (S. mociniana) fra Costa Rica er en 40 - 50 cm høj flerårig urt eller lille halvbusk med firkantet, brunrød, dunet stængel. Bladene glatte, stilkede, modsatte, elliptiske, tilspidsede, 6 - 10 cm lange, 3 - 5 cm brede, mindre mod toppen. Stilk og bladnerver ofte brunrøde. Blomsten lysende orange- til skarlagenrød med gult svælg og hvide støvdragere i tætte endestillede aks. Kronen rørformet, 3½ - 4 cm lang, krummet og øverst noget udbredt. Flere typer (sorter) findes med variation i vækst og blomsterfarve. Naturlig blomstring maj - juli. Som middelstor blomstrende potteplante.

S. ventenatii fra Colombia er en opret, grenet, hvidhåret flerårig urt med langstilkede, hjerteformede, stumpe, grovtandede spredte blade. Blomsten i endestillede mer eller mindre ensidige klaser. Bægeret lille, kronen skarlagenrød, 2 cm lang med 4-delt overlæbe. Naturlig blomstring juli - august.

S. violaceae fra Indien og Sri Lanka er en 15 -30 cm høj, ved grunden grenende flerårig urt med ægformede, 3 - 7 cm lange ved grunden hjerteformede eller afrundede, tandede blade med filtet underside. Bladstilken tynd, 5 cm lang. Blomsten med 4-delt overlæbe, 1,2 cm lang, violet med hvide pletter. Naturlig blomstring juni - september.


KULTUR

Formering vegetativ ved vegetative top- eller ledstiklinger fra kortdagsbehandlede moderplanter. Roddannelse på 1 - 2 uger ved 20 - 22°C. og 95 - 100% RH, og 10 - 12 timers daglængde. Lysintensitet 10 - 20 klux uden direkte sol. Formeringsmediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og ved direkte stikning lertilsætning.

Dyrkning ved 20 - 40 klux uden stærk direkte sol, 14 - 16 timers daglængde og 18 - 20°C med lidt højere nat- end dagtemperatur. RH 70 - 80% og middel luftcirkulation (0,3 - 0,5 m/sek.). Vanding jævnlig til hyppig. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 145:30:220:100:20. Ammoniumkoncentration 0 - 20%. Voksemediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 200 - 220, omsætningsgrad ikke over 120 og ved direkte stikning lertilsætning.

Vækstregulering ved 1 - flere stiklinger pr. potte og 1 - flere knibninger. Mindre blomsterstande ved flere knibninger. Kemisk/klimatisk til kompakte planter.

Blomsterdannelse ved høj lysintensitet og lang dag (høj lyssum).

Skadevoldere: Gråskimmel, pythium, bladlus, spindemider, mellus.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 03-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter