Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 03-11-2004

Syngonium

Syngonium Schott

(Araceae)

Dansk: Kaninøre (S. auritum), Gåsefod-syngonium ( S. podophyllum)

Synonymer: Philodendron

Slægten omfatter ca. 14 arter fra Vestindien, Mexico til Brasilien. Det er stedsegrønne klatrende eller krybende med rødder og blade i knæled. Bladene i ungdomsfasen pilformede, som ældre fodformede, 3-5-delt på lang stilk i blivende skede. Blomsten skruet endestillet, stilken kort. Kolben lang, med gullig eller hvidgrøn spatie. Frugt med eet frø.

S. auritum (Philodendron trifoliatum) fra Jamaica og Honduras er en klatrende, forgrenet busk med 2-3½ cm lange og ca. 2 cm tykke internodier. Bladstilken 30-40 cm med skede og bladene fra ungdoms- til ældreformen med mange mellem former. Ældre blade 3- eller 5-delte med 2 smålapper ved grunden, ret tykke og glinsende grønne. Som middelstor grøn potteplante.

S. podophyllum fra Mexico, Guatemala og Costa Rica har som ung tynd stamme. Bladene variable fra pilformede i ungdomsstadiet til 5-, 7-, 9-, eller flerlappede. Former med askefarvede, grågrønne, gullige eller hvide aftegninger på bladene. Flere navnesorter. Vævsformeret som middelstor grøn potteplante. Stiklingeformeret som opbundet middelstor til stor grøn potteplante.


KULTUR

Formering vegetativ ved top- eller ledstiklinger eller in vitro. (Vævsformering til mangegrenede, kompakte planter). Roddannelse på 3-4 uger ved 25-28° C og 95-100% RH (plasttelt). Lysintensitet 10-20 klux uden direkte sol og 14-16 timers daglængde. Formeringsmediets pH 5,7 - 6,0, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 120.

Dyrkning ved 15-40 klux, 14-18 timers daglængde og 24-26° C uden døgnvariation. RH 75-85% med middel til svag luftcirkulation. Vanding hyppig til jævn. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 150:30:300:70:30. Ammoniumkoncentration 0-15%. Voksemediets pH 5,5 - 5,8, calciumniveau 200-220 og omsætningsgrad ikke over 120. Eventuelt tilsætning af luftgivende materialer.

Vækstregulering ved opbinding, knibning, valg af formeringsmetode og eller kemisk retardering. Reagerer på chlormequat.

Blomsterdannelse ikke aktuelt.

Skadevoldere: Pythium, rhizoctonia, phythophthora, ceratocystis, myrothecium, skjoldlus, bladlus, spindemider, trips.


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 03-11-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter