Dyrkningsvejledning | Riis 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 12-10-2011

Vriesea Lindl

 

Vriesea Lindl.

Bromeliaceae

Dansk: Vriesea, Flammesværd (V. splendens), Hieroglyfblad (V. hieroglyphica).

Synonymer: Tillandsia

Slægten omfatter mere end 100 arter i Mellem- og Sydamerika. Det er oftest epifytiske urter med rosetdannende, glatte grønne blade med tværbånd, marmorering eller gitteragtig tegning. Undersiden mere glinsende end overside. Blomsterstanden er et tosidigt aks eller top på bladløst gult, hvidt eller grønt skaft. Dækbladene farvede. Nedvisning efter blomstring, nye skud dannes ved basis.

V. fenestralis fra Brasilien danner ret store rosetter af 40 cm lange, 6½ cm brede, lysegrønne blade med mange mørkegrønne nerver og tværlinier i gitteragtigt mønster. Spidsen brunrød, oversiden glat, undersiden skællet. Blomsterskaftet ca. 50 cm langt, 9 cm bredt. Dækbladene grønne med pletter. Blomsten lysegul. Unge planter epifytiske. Som middelstor til stor blomstrende potteplante.

V. gigantea (V. tesselata) fra Brasilien har en kort opret, bægerformet roset af ved grunden stængelomfattende, i spidsen tandede, glinsende mørkegrønne blade, der på oversiden har lysegule pletter i ternet mønster, undersiden rødviolet. Blomsterskaftet op til 2 m høj. Blomsterstanden en åben forgrenet top. Blomsterstilk og bæger grøn, kronbladene gule. Som stor grøn/blomstrende potteplante.

V. hieroglyphica (Tillandsia h.) fra Brasilien danner en 70 – 80 cm bred roset af 10 - 12 cm brede, 70 cm lange grønne blade med hieroglyfagtige, sortbrune, brudte tværbånd. Blomsterskaftet 40 cm, opret grenet med tosidige aks. Dækbladene grønne, blomsten gul. Som middelstor til stor grøn/blomstrende potteplante.

V. psittacina (Tillandsia p) fra Brasilien og Paraguay har 4 cm brede, 25 cm lange båndformede, kort tilspidsede helrandede grønne blade uden tegning. Blomsterskaft ca. 30 cm, blomsterstanden et bredt let åbent tosidet aks. Dækbladene ved basis røde, øverste del gul. Blomsten gul. Flere typer med variation i bladstørrelse, blomsterstand og dækbladenes farve. Som middelstor blomstrende potteplante.

V. saundersii (Encholition s.) fra Brasilien har en 30 – 35 cm bred roset med ca 30 cm lange, 4 – 6 cm brede blå- eller grågrønne, noget hvid- eller rødbrun plettede blade. Undersiden rødbrun. Blomsterstanden forgrenet. Dækblade og blomst citrongule. Sentblomstrende, langsomtvoksende. Som middelstor blomstrende potteplante.

V. splendens (V. speciosa, Tillandsia s.) fra Venezuela, Guyana og Surinam har en 35 – 40 cm høj og bred roset med 6 cm bred, 35 cm lange mørkegrønne blade med tilbagebøjet spids og sort til purpurrøde tværbånd. Blomsterstanden et sværdformet tosidigt aks med skarlagenrøde dækblade. Blomsten gul. Flere typer/sorter og hybrider (krydsninger med storbladede typer) med variation i rosetstørrelse, blomsterstandens længde, og dækbladenes farve. Som middelstor blomstrende potteplante.


DYRKNING

Formering generativ. Spiring på 1 – 2 måneder ved 24 - 25°C og 95 – 100% RH. Frøet dunet, lysspirende. Lysintensitet 10 – 20 klux uden direkte sol. Daglængde 12 – 14 timer. Formeringsmediet findelt, pH 4,8 – 5,0, calciumniveau 180 – 200, omsætningsgrad ikke over 100. Prikleklare på ca. ½ år.

Dyrkning ved 20 – 30 klux uden stærk direkte sol, 12 – 16 timers daglængde og 24 – 25°C med lige høje dag- og nattemperaturer. RH 80 – 85% og lav til middel luftcirkulation ( (0,2 – 0,4 m/sek.). Vanding hyppig til jævnlig. Der skal altid stå vand i den af bladene dannede tragt. Eventuelt overbrusning. Ernæringsniveau og N:P:K:Ca:Mg 130:20:275:150:40. Ammoniumkoncentration 0%. Voksemediets pH 4,8 – 5,0, calciumniveau 180 – 220, omsætningsgrad ikke over 100.

Vækstregulering normalt ikke aktuelt.

Blomsterdannelse naturlig efter 2 – 3 år. Inducerbar ved 6 – 8 bladsstadiet. Induktion kemisk (ethylen/acetylen) eller specielt blomstringsmiddel (Bromblüte) ved minimum 20 – 21°C. Blomsterdannelse på 3 – 4 dage. Gentaget behandling og behandling ved lav temperatur kan deformere blomsterstanden.

Skadevoldere: Fusarium, topskudsmider, uldlus, skjoldlus, algebelægning ved høj fugtighed. Minimumtemperatur 18°C.


 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 03-11-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 12-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter