Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 26-01-2005
Revideret: 26-01-2010

Aeschynanthus speciosus

 

 

 

AESCHYNANTHUS SPECIOSUS

Botanik

Familie: Gesneriaceae.

Hjemsted: Bjergene på Java, Kalimantan og Malaysia.

Formering

Potning

Pladsforbrug

Ledstiklinger med 1-2 bladpar kan stikkes på stikkebed eller 2 ledstiklinger direkte i salgspotten.

Roddannelse varer ca. 10 dage ved 22-23ºC.

Stikkemediet/pottemediet skal være meget porøst, da planten vokser som epifyt eller i humus.

pH bør være 5,5-6,0.

Der pottes i 11 cm potte.

Pottetæthed: 80 planter pr. m2.

Afstand: 30 planter pr. m2.

Klima

Temperatur: Efter rodning 20-22°C. Se i øvrigt afsnittet "Blomsterinduktion".

Skygge: Ved kraftig indstråling skygges. Hvis intensiteten bliver højere end 65.000-70.000 luc (0,8-0,9 cal. pr. m2 pr. min.), må temperaturen hæves. Når knopperne er synlige, må man være forsigtig med at fjerne skyggen (her tænkes især på fast skygge). Hvis dette sker for brat, er risikoen for knopfald meget stor.

Luftfugtighed: Må gerne være relativ høj, medens væksten er vegetativ, men når blomsterne skal dannes, må den relative luftfugtighed ikke være for høj.

Er den det, risikerer man at planterne "gror igennem".

Vand

Gødskning

CO2

I vækstperioden må planten ikke tørre ud, og der gødes ved hver vanding med 0,75-1 promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

   N   :   P   :   K   :   Ca   :   Mg

 100  : 13   : 154 :   67   :   32   + mikronæring.

Lv i potten holdes på ca. 2,0. Se i øvrigt afsnittet "Blomsterinduktion".

CO2 kan med fordel tilføres, så der opnås en koncentration på indtil 900 ppm.

 

Vækstregulering

Planten kan knibes over 2.-3. bladpar.

Blomstrinduktion

Blomsterinduktion hos A. speciosus er tilsyneladende uafhængig af daglængden, men meget afhængig af lyssummen, som er lysintensiteten x tiden.

Forsøgsresultater har vist, at ved en lyssum på 18000 luxtimer pr. dag, går der ca. 170 dage fra forsøgsbehandlingens start til første udsprungne blomst, medens der ved 54000 luxtimer pr. dag kun går ca. 130 dage.

Temperaturen var under hele forsøget 23°C.

Normalt holdes 20-23°C, men de omtalte undersøgelser tyder på, at hvis lysintensiteten øges til omkring 70000 lux, vil blomstringen fremmes, hvis temperaturen samtidig hæves, gerne til 26-28°C.

Den almindeligste måde at få induceret blomster på er at tørre planterne, så skuddenes længdevækst standser totalt. Før denne tørring påbegyndes, er det vigtigt, at saltkoncentrationen i potteklumpen er meget lav, hvorfor det anbefales kun at vande med gødningsvand i 6-8 uger efter oppotning (rodning). Derefter vandes med rent vand - gerne regnvand - nogle gange, inden tørringen påbegyndes.

Hvis ledningsværdien er for høj, over 1,3-1,4, når tørringen begynder, vil rødderne blive beskadigede under tørringen, så de får svært ved at arbejde, når der igen tilføres vand og gødning.

Ved at hæve temperaturen lidt, 1 - 2°C, i tørringsperioden, opnår man en svagere skudvækst og en forøgelse af bladstørrelsen på de eksisterende blade samtidig med, at der dannes flere blomster. Selv om planten er daglængdeneutral, dannes der flere blomster i lang dag end i kort dag.

Når der i forbindelse med blomsterinduktion og knopudvikling tales om at tørre planterne, betyder det ikke, at der overhovedet ikke gives vand, men at der blot vandes med ledningsvand/regnvand i den udstrækning, det er nødvendigt for at planten ikke skal dø. Regelmæssig vanding og gødskning må ikke begyndes før knopperne er godt udviklede. Hvis der gødes for tidligt, er der risiko for knopfald, og planten kan da først igen danne blomst efter udvikling af 3 - 4 bladpar.

Planterne vil i reglen være salgsklare 3 uger efter, at tørkeperioden er slut.

Holdbarhed

Da blomsterknopperne let falder af under transport, kan det anbefales at sprøjte med Argylene 1 uges tid før salg.

Plantebeskyttelse

Topskudsmider: Pride Ultra (ukendt tålsomhed)

Lus: Pirimor (ikke gentagne behandlinger), Confidor (ukendt tålsomhed).

Moderplanter

Der tages ofte stiklinger fra salgsplanterne, men ønsker man at forbedre sit materiale, må der udvælges gode moderplanter.

Litteratur

Lavsen,E. Riis, 1984: Aeschynanthus: Blomster under

     glas. Martins Forlag, København, p. 221-222.

Anonym, 1979: Aeschynanthus sp.

      De Belgische Tuinbouw 60 (22), p. 383.

Bjerregaard,G., 1978: Dyrkningsprogram til Aeschynanthus.

     Gartner Tidende 94 (40), p. 650-651.

Zimmer,K., 1978: Zum Blühen von Aeschynanthus

      speciosus. Gartenwelt 72 (24), p. 520-521.

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 26-01-2005 Oprettet: 26-01-2005 Revideret: 26-01-2010

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter