Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 13-01-2011

Abutilon hybrider og megapotamicum

 

Botanik

Familie: Malvaceae - Katostfamilien

Oprindelse: A. - hybriderne er en krydsning af især A. darwinii og A. pictum, som begge stammer fra Brasilien. 
A. megapotamicum stammer fra Brasilien.

Sorter

A. - hybridum 'Adam', gul sortblomstret, triploid

A. - hybridum 'Apricot', laksefarvet

A. - hybridum 'Eva', gul, diploid

A. - hybridum 'Golden Fleece', lys gylden Abutilon mega- potamicum.

Formering

Stiklingeformering:

Både top- og ledstiklinger er anvendelige.

Formering hele året, bedst i den lyse tid.

Der stikkes i kasser eller direkte i salgspotter, 9-10-12 cm.

Rodning i løbet af 2-3 uger ved 20°C i sluttet luft.

Frøformering:

Hybriderne kan frøformeres og planterne anvendes som moderplanter eller salgsplanter.

10 g frø giver 1.000 planter. Der sås i formeringsbakker eller kasser i letgødet, letkalket sphagnumblanding, pH 5-6.

Spiringen varer 15-20 dage ved 20°C.

Potning

Pladsforbrug

Pottes i svagtgødet letkalket sphagnum blanding, 1 plante i 10 cm potte, 2 planter i 11-12 cm potte.

Afstand: 20-40 pl. pr. m².

Klimaforhold

Temperatur: 15 - 18 C, luft ved 22°C.

Jordtemperatur evt. 2-3°C højere end lufttemperaturen.

Skygge: Kun i formeringen og ved stærk indstråling lige efter oppotningen skygges let.

Vand

Gødskning

CO2

Vanding: Efter 2-4 mm fordampning vandes til potteklumpen er gennemvandet.

Gødskning: Gødningssammensætningen kendes ikke, men sandsynligvis lige meget kalium og kvælstof.

Der vandes med en ledningsværdi på 1,6-1,9.

Tilstræbte værdier ved kulturkontrolanalyse:

N : P : K

50-60: 30 : 30-40

Vækstregulering

Knibning:

Planten kan knibes over 3-4 blade. A. megapotamicum knibes normalt ikke.

Retardering:

Sprøjtning med 1-1,5 promille Cycocel Extra når planterne er 10-12 cm høje, eller når skuddene efter knibning er 2-4 cm lange.

Behandlingen kan gentages efter behov.

Planterne bliver også kortere ved at kortdagsbehandle dem (9-10 timer dag) fra halvfærdige til salgsklare. Dette fremmer også blomstringen nogle dage.

Ikke alle sorter behøver retardering.

Opbinding

A. megapotamicum:

På bøjle - ca. 40 cm høj.

Skadegørere

Bladlus, spindemider, mellus. 

Moderplanter

Moderplanter er nødvendige, da stiklinger ikke tåler transport, men må stikkes med det samme.

Frøformerede moderplanter bør sås i juni-juli for at der kan blive tilstrækkeligt modermateriale.

Litteratur

Andersen, Simon 1964: Abutilon.

I Blomster under glas p. 211-12.

Martins Forlag, København

Christensen, Hans 1988: Abutilon - en vacker krukväxt. Fakta, Trädgård nr. 616

Hildrum, Harald, 1969: Virkningen af veksthemmende stoff på planter innen Malvaceae.

Gartner Yrket 59 (31) p. 912-14.

 

 


 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 25-01-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 13-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter