Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 25-01-2010

Acalypha sp

 

Botanik

Familie: Euphorbiaceae.

Hjemsted: Ny Guinea - forvildet til hele tropeområdet.

Sorter

Både arter og sorter dyrkes.

A. hispida, med amarant til ræverød, let overhængende, ind til 50 cm lang rævehalelignende blomsterstand.

A. hispida 'Alba' med hvid blomsterstand.

A. hispaniolae 'Bodes Feuerzauber' med 2x3 cm store, hjertformede bløde blade og lysende røde blomsterstande 8-12 cm lang. Først opret, senere let hængende vækst.

A. wilkesiana - hybrider har meget lidt interesante blomster, dyrkes kun for de forskellige bladformer og -farver.

Formering

Stiklingeformering:

I reglen tages topstiklinger fra jan. til juli.

Stikkes i formerigsenheder, småpotter eller pløkbrætter.

Rodning på ca 14 dage ved 20-22°C i luften, 22°C jordtemperatur.

Potning

Pladsforbrug

Ca. 14 dage efter rodning pottes 1-2 stiklinger i 11-12 cm potte.

Slutafstand 20 - 25 planter pr. m²

Klimaforhold

Temperatur: Sommerhalvåret 20-25°C dag, nat 18°C.

Om vinteren 18-20°C, kan overleve ved 12°C.

Skygge: Kun let skygge i forbindelse med potning og ved meget kraftig indstråling om sommeren, over 450 W pr. m².

God blomsterfarve fås ved 16-18°C.

Vand

Gødskning

CO2

Vanding: Ved hver vanding tilføres gødning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 17 : 115 : 85 : 20

+ mikronæring

Lv i udvandingsvandet på 1,6-1,9.

Blomstring

Blomsterinduktion og udvikling er tilsyneladende afhængig af lyssummen, ikke daglængden.

Vækstregulering

Retardering:

3-4 uger efter potning, eller når planterne er 12-15 cm høje, vandes med 1% Cycocel Extra ( 1 liter i 100 l vand) eller der sprøjtes med 4-5 promille (400-500 ml i 100 l vand). Behandlingen gentages eventuelt.

Knibning:

Planterne kan knibes blødt et par uger efter potning.

Knibes planterne, er retardering ikke altid nødvendig, og i hvert fald i lavere dosering.

Skadegørere

Rhizoctonia, Spindemider, Mellus, Bladlus.

Moderplanter

Moderplanter udvælges blandt de bedste salgsplanter. Overvintrer ved 12-150C. 4-6 uger før første skæring af stiklinger stilles planterne lyst og varmere.

Holdbarhed

10-14 dage før salg kan spøjtes med 2-2,5 promille Argylene, for at undgå transportskader.

Kulturtid

10 cm potte: 2-3 mdr.

11-12 cm potte: 5-6 mdr.

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 25-01-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 25-01-2010

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter