Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 20-10-2010

Achimenes hybrider

 

Botanik

Familie: Gesneriaceae

Hjemsted: Mexico

Sorter

Der findes mange sorter. Konrad Michelssen, Burgdorf, Hannover er nok den væsentligste forædler, men også Fischer forædler. Achimenes fås både som opretvoksende og hængende sorter.

Formering

Salgsplanter stiklingeformeres.

Moderplanter formeres via rhizomer, se Moderplanter. Til salgsplanter anvendes led- eller topstiklinger med mindst 3 bladpar.

Der stikkes 3-5 stiklinger i en 10-11 cm potte, afhængigt af sort og årstid, flest stiklinger i sommerperioden.

Stikkemediet er en svagtgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,5. Der stikkes i sluttet luft (plasttelt) og temperaturen holdes på 23-24°C i ca. 14 dage, derefter 20-21°C.

Potning, Pladsforbrug

Slutafstand (4-5 uger efter stikning): 40-50 planter pr. m², afhængigt af vækstformen.

Klima

Temperatur: 20-22°C, luft ved 25°C.

Skygge: Achimenes er følsom overfor direkte sollys, der skygges ved indstråling på 50.000 lux (= 450 W pr. m²) i februar-marts lidt tidligere.

Luftfugtighed: Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 85%.

Vand, gødning, CO2

Planterne holdes jævnt fugtige, men tåler ikke stående vand. Der vandes med 0,75-1,0 promille gødningsvand sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 25 : 121 : 42 : 11 + mikronæring.

Ammoniumprocenten bør ligge mellem 5 og 20.

Lv i udvandingsvandet: 1,4 - 1,6.

En CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstregulering

Knibning: Der knibes normalt ikke, da det forsinker blomstringen.

Retardering: Kraftigtvoksende sorter kan retarderes ved at sprøjte med 0,2% Alar SP (200 g i 100 l vand) eller vanding med 0,5% Cycocel Extra (500 ml i 100 l vand), 50 ml pr. 10 cm potte.

Blomstring

Achimenes er daglængdeneutral, blomsterdannelsen er afhængig af indstråling (lyssum?), og der dannes normalt knopper fra første halvdel af marts.

For at undgå knopdannelse i moderplanterne, kan der skygges kraftigt.

Moderplanter

Moderplanter drives fra rhizomer. Disse købes (første gang) hos forædlerne. Rhizomer lægges i kasser og dækkes med 1-2 cm voksemedium, trykkes let til. Der vandes med lunkent vand og temperaturen holdes på 20-23°C.

Når rhizomerne er spirede, holdes planterne så lyst som muligt, fra marts-april skygges ved kraftig indstråling, over 50.000 lux (= 450 W/m²).

Der kan skæres flere hold stiklinger på de samme rhizomer. Når der ikke skal skæres flere stiklinger, skal rhizomerne tørre, d.v.s enten tager man dem og pudser dem af, når de er visnet ned, eller de bliver i kasserne, ind til kort før drivningen skal begynde, hvorefter rhizomerne renses og sorteres efter størrelse.

Opbevaring ved 10-15°C.

Skadegørere

Mellus, Spindemider, Pythium, Gråskimmel.

Holdbarhed/transport

Ved salg bør kun en enkelt blomst være sprunget ud, ellers er der risiko for, at visne blomster er indgang for gråskimmelangreb.

Litteratur

Augustin, C. 1994: Mit Achimenes machen vor allem

Endeverkaufs-Gärtnereien Plus

Schüssler, H. & Wikesjö, K. 1981: Odling av Achimenes, 'Hättblomma' eller 'Femøring'. Trädgård 214, Alnarp.

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 25-01-2050 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 20-10-2010

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter