Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 12-01-2011

Aeschynanthus hildebrandii

 

Botanik

Familie: Gesneriaceae.

Hjemsted: Nord-Thailand, Burma

Formering

Potning

Pladsforbrug

A. Hildebrandii er epiphyt, d.v.s at den i naturen vokser i træers grenhjørner og sender rødder ind under barken, uden at der kræves et meget porøst vækstmedium.

Der stikkes direkte i salgspotten, 4-6 ledstiklinger i en 10 cm potte.

Vækstmediet skal være let gødet og let kalket, pH 5,5-6,0.

Klima

Temperatur: Vegetativ vækst 21°C eller højere. Generativ vækst (blomstring) 17- 18°C.

Skygge: Under blomsterdannelse skygges ved indstråling over 40.000 lux (=0,5 cal pr. min. pr. cm²).

Ved vegetativ vækst tåles kraftigere indstråling, som dog kan forårsage en rødfarvning af bladene. Denne forsvinder imidlertid, når er skygges.

Vand

Gødskning

CO2

Der vandes i 8-10 uger fra rodning/potning med en 0,7-0,9 promille blandingsgødning sammensat i forholdet: 

N : P : K : Ca : Mg

100 : 25 : 180 : 100 : 40

+ mikronæring

Derefter vandes med ledningsvand/regnvand, og der holdes igen med vandtilførelsen. Moderplanter vandes konstant med gødningsvand.

En CO2 koncentration på indtil 900 ppm vil være en fordel.

Vækstregulering

Planten kan formeres ved knibning, inden blomsterinduktionen påbegyndes.

Blomsterinduktion

Blomstringen kan induceres ved at holde planterne relativt tørt, skygge ved indstråling over 40.000 lux (=0,5 cal pr. min pr. cm²) og holde temperaturen på 17-18°C.

Højere temperatur fremmer den vegetative vækst, og kan resultere i, at planterne "gror igennem".

Skadegørere

Mellus, Gråskimmel.  

Litteratur

Bjerregaard, G. 1978:

Dyrkningsprogram for Aeschynanthus.

Gartner Tidende 94 p. 650-651.

Karlsen, P. og Klougart, A. 1976:

Aeschynanthus 'Ildebrand' en ny potteplante.

Gartner Tidende 92 p. 224-226.

Copyright DEG, 2003

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 25-01-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 12-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter