Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 13-01-2011

Allamanda cathartica

 

Botanik

Familie: Apocynaceae

Hjemsted: Nordøstlige Sydamerika

Formering

Stiklingeformeres.

Der anvendes ledstiklinger, som ikke må være for træagtige. Modne topstiklinger kan også anvendes. Stikkemediet er en letkalket, letgødet sphagnumblanding, pH 5-5,5. Der stikkes i små potter.

Før stikning kan tilvandes med Daconili sprøjtestyrke.

Roddannelsen sker i sluttet luft (plast på buer) og varer 4 uger. Agryl direkte på planterne. Sidstnævnte giver et godt mikroklima. Temperatur 23-25° C. Roddannelsen varer da ca. 4 uger.

Efter roddannelse og skudbrydning luftes, og temperaturen sænkes til 20-22° C. Det er vigtigt med et konstant klima. I denne periode må planterne heller ikke få direkte sol. Normalt stikkes fra november til marts.

Potning

Pladsforbrug

Ca. 6 uger efter stikning pottes 2-3 stiklinger i en 12 cm potte (evt. 11 cm). Voksemedium er en gødet, letkalket sphagnumblanding med ler, pH 5-5,5.

Der må ikke gives fuld sol før roden er godt igennem potteklumpen.

Pottetæt: 80 planter pr. m².

Slutafstand: 16-20 planter pr. m².

Temperatur:

Når planterne er hærdede, sænkes temperaturen til 18-20° C, måske 16° C hvis der er meget ringe indstråling.

Luft ved 22-24° C.

Ældre planter kan overvintre ved 12-15º C.

Skygge:
Kun i formeringsfasen skygges, derefter skygges kun for at holde temperaturen nede.

Vand

Gødning

CO2

Ved hver vanding tilføres gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 11 : 70 : 33 : 7 + mikronæring

Der udvandes i 1-1,5 promille, Lv 1,6-1,9.

25% af kvælstoffet bør tilføres på ammoniumform. pH i jorden 5,5-6,0.

800 ppm CO2 fremmer udviklingen.

Vækstregulering

Planterne knibes over 2. bladpar ca. 6 uger efter oppotning. Det sidste hold knibes ikke, men går direkte i blomst.

Retardering kan foretages med Alar SP, 2,5 promille (250 g i 100 l vand).

Sprøjtning efter behov, sidste gang 8 uger før salg.

Blomstring

Allamanda blomstrer naturligt fra juli til september.

For at opnå god blomstring kræves fuld sol.

Hvis der efter en solrig periode kommer en gråvejrsperiode kan planterne "løbe fra knopperne". Dette kan muligvis undgås, hvis temperaturen i denne periode sænkes et par grader.

Moderplanter

Nye moderplanter udvælges hvert år. Hertil anvendes de tidligst og bedst blomstrende planter.

Når der ikke skal skæres flere stiklinger, kan moderplanterne gå i blomst og sælges.

Skadegørere

Phytophthora, Rust, Phoma (tørforrådnelse), Skjoldlus, Uldlus, Spindemider

Produktionstid

6-12 måneder.

Litteratur

Moes, E. 1977: Standardiseret dyrkning af Allamanda cathartica var. hendersonii. Statens planteavlsforsøg, 1320 medd.

Hentig, W-U. von, 1993: Allamanda cathartica u.a.

Kulturkartei Zierpflanzenbau. Poul Parey

Vissers, M., 1994: Teeltfiche bloeinde potplanten: Allamanda. Verbondsnierws (21):53.

 

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 27-01-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 13-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter