Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 15-10-2004

Alstroemeria til snit

Botanik

Familie: Amaryllidaceae

Hjemsted: Sydamerika, især Chile og Peru.

Arter/sorter

De sorter, som dyrkes, er hovedsagelig triploide hybrider.

Arterne, der er anvendt til krydsningerne er:

  1. Alstroemeria aurea orange, gul 100 cm høj, Chile. Ikke helt vinterfast.
  2. A. haemantha (A. pulchilla), lilla/purpur, 50 cm høj.
  3. A. psittacina, purpurrød med grønne spidser, 50 cm høj, Brasilien.
  4. A. ligtu, rosa, gule eller hvide blomster, 150 cm høj.

Forældlerne er især hollandske (van Staaveren) og engelske (Parigo) firmaer.

Formering

Arterne kan frøformeres.

Hybriderne kan kun formeres vegetativt.

Den vegetative formering sker ved deling af de kødfulde rhizomer. På hvert rhizom skal der være 3-4 øjne.

Formeringen sker i reglen hos forædlerfirmaet, hvorfra der købes nye sorter. Vegetativ formering sker også som vævskultur, dels for hurtig opformering, dels for at rense planterne for nematoder.

Udplantning.

Hvis der plantes frit ud i bunden af husene, skal jorden være porøs og veldrænet. Jorden grundgødskes i henhold til jordanalyse.

Der kan også plantes i inaktive voksemedier, f.eks. stenuld. Beddet er ca 1 m bredt og planteafstanden er normalt 50 cm mellem rækkerne og 40-50 cm mellem planterne i rækkerne, ca. 60 cm gang mellem beddene. Da planterne let vælter, lægges net ud, så planterne kan vokse op gennem disse. Det nederste net kan have en maskestørrelse på 12,5x12,5 cm, medens de næste lag er 17x20 cm. Hvorvidt der anvendes 2-3 eller 4 lag afhænger af sortens højde.

Klima

Temperatur.

Efter udplantning i oktober-november holdes temperaturen på 16oC for at få rodudviklingen i gang.

Efter 4-6 uger sænkes temperaturen til 8-10-12oC. Fra begyndelsen af januar holdes 12oC, i februar 14oC og fra marts 16oC, men ikke højere (hvis det er muligt).

Luftfugtighed.

For høj relativ luftfugtighed medføre forøget risiko for svampeangreb, især gråskimmel. Luftfugtigheden må dog heller ikke sænkes for hurtigt, det kan forårsage bladsvidninger (udtørring). Så hvis det på grund af for høj temperatur bliver nødvendigt at lufte kraftigt, kan det være gavnligt at overbruse jorden og gangene.

Skygge.

Alstroemeria er en lyskrævende planter, så det eneste tidspunkt, der skygges, er hvis temperaturen efter første skæring i april/maj bliver så høj, at det påvirker dannelsen af næste hold blomster.

Vand, gødning, CO2

Alstroemeria foretrækker en ensartet, rigelig vandforsyning, afhængig af temperatur og årstid. Stående vand må dog ikke forekomme.

Planterne er følsomme over for høje saltkoncentrationer, så der bør ikke vandes ud med Lv over 1,3 - 1,5.

Der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 10 : 94 : 61 : 12 + mikronæring

Hver 3-4 uge bør foretages jordbundsanalyse for at være sikker på, at gødningsplanen er rigtig i det aktuelle gartneri.

CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Blomsterinduktion

Blomsterdannelsen (induktionen) sker bedst ved 13-15oC i jorden, medens lang dag (LD) fremmer blomsterudviklingen. Efter 8-10 uger ved 13-15oC er blomsteranlæggene færdigdannede, og dagforlængelsen kan begynde.

De ældre sorter blomstrede bedst og gav de kraftigste stængler, ved ca. 13 timer dag, medens de fleste nye sorter blomstrer godt og hurtigt ved 16 timer dag uden at det går ud over blomsterstænglens kvalitet.

Lang dag må ikke startes for tidligt på året, hvis der ikke gives vækstlys. Den lave lysintensitet kan medføre indtørrede blomster.

Vækstlys

Til tidlig produktion er vækstlys nødvendig, 40-60 W pr. m2 SON-T. Der må dog som tidligere nævnt, ikke gives lang dag før køleperioden er afsluttet.

Kulturforløb

Der plantes typisk i september-oktober og de første måneder holdes 16oC i luft og jord. Derefter sænkes temperaturen i 8-10 uger til 10oC, så jordtemperaturen bliver 13-15oC.

Efter køleperioden hæves temperaturen gradvist til 16oC, samtidig med at der gives LD (og vækstlys).

Skæring kan da begynde marts/april, når 1 blomst pr. skud er åben. Afhængig af sorten rykkes eller skæres stænglen af. Når første flor er høstet skygges husene udvendigt og der holdes så lav temperatur som muligt

(helst 13-15oC i jorden) i 8-10 uger.

Næste flor vil da komme i sept.-okt.-nov., og hvor stort det bliver afhænger meget af, hvor lavt det har været muligt at holde temperaturen om sommeren.

I Holland er der lavet forsøg med at nedgrave vandrør i 10 cm dybde, 25 cm mellem hvert rør, og så lede grundvand gennem rørene. Herved har det været muligt i sommerperioden at sænke jordtemperaturen fra ca. 19oC til ca. 17oC og forøge udbyttet med 20-35%.

For at få en god blomsterudvikling i okt.-nov. er det nødvendigt med dagforlæng-

else/vækstlys.

Udtynding.

Både forår, men især om efteråret, kommer der en del tynde skud. Disse bør fjernes, dels fordi de er svage og i reglen uden blomster, dels fordi det er vigtigt at få så meget lys og luft ned mellem planterne som muligt. Herved får de gode skud bedre vækstbetingelser, og der bliver mindre risiko for gråskimmelangreb.

Efterbehandling/opbevaring

Efter høst stilles stænglerne i vand med et behandlingsmiddel, f.eks. Krislite. Ved 5oC kan stænglerne da stå 8 dage og stadig være friske.

Den totale holdbarhed fra høst er ca. 21 dage.

Skadegørere

Nematoder (rodål) (Pratylenchus bolivianus), Bladlus, Uglelarver, Mellus, Spindemider, Snegle, Trips, Gråskimmel (Botrytis cinerea):Rhizoctonia, Pythium (rodråd, kimskimmel),  Alstroemeriamosaikvirus 

Udbytte

Afhængig af sorten kan høstes 170-230 stængler pr. m2 pr. år.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 15-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter