Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 27-01-2005
Revideret: 13-01-2011

Alstromeria i potte

 

 

 

ALSTROEMERIA I POTTE

Botanik

Familie: Alstroemeriaceae

Hjemsted: Chile

Sorter

Princess Lilies® sorterne fra Van Staaveren findes i purpur, lilla, cremegul, hvid, pink, rød og tofarvet.

'Little Eleanor', 25-30 cm høj, gul. Forventes senere i andre farver.

Formering

Vegetativ formering. Der anvendes rhizomer eller planterne vævsformeres, sidstnævnte giver den hurtigste opformering af nye sor­ter, og småplanterne bliver mere ensartede, end ved deling.

PanAmerican Seed har 3 frøformerede sorter.

Potning

Pladsforbrug

Der kan pottes i 12, 15 eller 18 cm potter.

Voksemediet skal være porøst, med en god v­and­holdningsevne, da planterne ikke må tørre ud, men heller ikke soppe i vand.

Der bør plantes direkte i salgspotten, da flere oppotninger forsinker blomstringen.

Klimaforhold

Temperatur:

I den første tid holdes temperaturen på 18-20° C. Blomsterinduktion sker ved 10-16° C i 6 uger, ved højere temperatur dannes der for mange blindskud. Derefter 15-18° C, ved højere temperaturer strækker planterne sig let.

Skygge:

Alstroemeria er meget lyskrævende, så der skygges kun ved meget kraftig indstråling for at holde bladtemperturen nede.

Luftfugtighed:

For høj relativ luftfugtighed medfører for­øget risiko for svampeangreb, især gråskim­mel.

Luftfugtigheden må dog heller ikke sænkes for hurtigt, det kan forårsage bladsvidninger (udtørring). Så hvis det på grund af for høj temperatur bliver nødvendigt at lufte, kan det være gavnligt at overbruse gangene.

Vand

Gødning

CO2

Alstroemeria foretrækker en ensartet, rigelig vandforsyning, afhængig af temperatur og års­tid. Stående vand må dog ikke forekomme.

Planterne er følsomme over for høje saltkon­centrationer, så der bør ikke vandes ud med Lv over 1,3 - 1,5.

Der vandes med gødningsvand sammensat i for­holdet:

 

 N    :   P   :  K   :  Ca  :  Mg

100  : 10   : 94  :  61  :  12 + mikronæring

CO2 - koncentration på 600-800 ppm fremmer væk­sten.

Blomsterdannelse

Blomsterudvikling

 

Blomsterdannelsen sker for de fleste sorters vedkommende ved temperaturer på 5-10° C, nogle af de nyere sorter danner dog udmærket blomster ved 12-16°C.

Kølebehandlingen bør vare 6 uger, kortere tid giver flere planter uden blomst.

Vævsformerede planter kan man med fordel køle i glassene inden udplantning, resultatet bliver som kølebehandling i potterne. Hvis man vælger at formere ved deling, kan der køles på småplantestadiet.

Blomsterudviklingen sker hurtigst ved en dag­længde på over 13 timer.

Vækstregulering

Planterne må ikke knibes. Det er en enkimbla­det plante, som ikke bryder med sideskud. Ved knibning fjernes blomsteranlægget.

Retardering.

Alar SP har nogen virkning, men sprøjtning med 1% Bonzi er bedst. Virkningen er dog kun på de skud, der rammes, ikke på nyvæksten.

Hvis planten er blevet for høj, kan de første stængler fjernes, de næste bliver i reglen kortere.

God afstand, lang dag og ikke for høj temperatur bevirker, at planter­ne ikke bliver så lange.

Produktionstid

Produktionstiden er meget sortsafhængig. Ved en afprøvning i Tyskland, hvor der blev pottet i uge 3, blomstrede de tidligste sorter i uge 18, medens de langsomste sorter først blomstrede i uge 24.

Plantebeskyttelse

Nematoder (rodål) (Pratylenchus bolivianus): Angrebne planter producerer ca. 20% færre blo­mster end ikke angrebne planter. Pythium- og Rhizoctoniaangreb kan være indgangsporten for nematodeangreb. Selv et meget svagt an­greb (24 stk. P. bolivianus pr. 100 ml jord) viste skader på A. 'Jubilee'.

Bladlus: De yngste skud/spidser bliver defor­me, på de undersiddende blade ses den hvide ham, som er skiftet. Ofte er de undersiddende blade klæbrige, evt. dækket af en sort/mørke­brun svampebelægning (brandsvampe i honning­dug).

Uglelarver: De yngste blade bliver spundet sammen af unge larver. Herved bliver skuddet beskadiget.

Mellus: Små, hvide lus, som bevæger sig, når planterne røres. Bladene under de angrebne blade bliver fedtede/klæbrige og får senere end sort svampebelægning.

Spindemider: På oversiden af bladene ses lyse punkter (små pletter), på undersiden sidder miderne.

Snegle: Snegle kan forårsage alvorlige ska­der, især den sorte snegl, på nye skud. sneg­lene kommer kun over jorden midt om natten.

Trips: I skudspidserne kan der findes trips, som er små, stegformede dyr, der lever i den yngste del af skuddet. Ved kraftige angreb kan skuddet/bladene blive deformerede.

Gråskimmel (Botrytis cinerea): Forebygges ved at holde et godt klima med luftbevægelse mel­lem planterne og en relativ lav luftfugtighed (60-75% RH).

Pythium (rodråd, kimskimmel): Rødderne bliver vanddrukne og går til grunde. Vandmættede jorde fremmer angrebet.

Rhizoctonia: Angriber primært i rodhal­sen, som bliver gråsort. Angrebet breder sig cir­kulært fra "angrebsstedet".

Alstroemeriamosaikvirus: Bladne bliver gul­spættede. Der findes ingen behandlingsmulig­hed. 

Litteratur

Bridgen, M.P., 1991: Growing Alstroemeria as a pottet

         plant. International Gartnerdag '91.

Gugenhahn,E.,2001: Nicht nur als Schnittblume. DeGa

          55(8):27.

Hansen, C.W. et.al., 1993: Alstroemeria som pot­tep­lan­te.

          Gartner Tidende (40): 934-936.

Healy, W. & Klick, S., 1993: Controlling sho­ot elongation  

          of potted Alstroemeria. Acta Horticulturae 337:25-29          

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 27-01-2005 Oprettet: 27-01-2005 Revideret: 13-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter