Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 12-01-2011

Anthurium scherzerianum

 

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Centralamerika

Sorter

Der dyrkes et stort antal sorter, og nye kommer stadig til.

Anthurium 'Pink Frost'

Dyrkes som A. scherzerianum. A. 'Pink Frost' tåler højere temperatur end arten, og er Xanthomones-tolerant.

Lys: 12.000-16.000 lux

Temperatur: 16-18°C nat og 25-28°C dag.

Produktionstid: 15 cm potte: 8-9 mdr.

20 cm potte: 12-14 mdr

Formering

Frøformering.

De modne bær kan lagres nogle uger ved 8-10°C uden at miste spiringsevnen, men nårførst frøet er renset for frugtkød, skal det sås med det samme.

Frøet er lysspirende og trykkes blot fast i spirejorden, hvorefter der dækkes med plast for at undgå udtørring.

Spiringen sker på 12-14 dage ved 22-25°C i luft og jord.

Ca. 4 mdr. efter såning prikles planterne og samtidig sorteres de i 2-3 størrelser.

Efter yderligere 3 mdr. pottes i 6-7 cm potter, 3 planter i hver, og der størrelsessorteres atter.

Til alle faser kan anvendes en letgødet sphagnum, pH 5,0-5,5.

Vævsformering:

En meget stor del af de dyrkede planter bliver i dag vævsformerede.

Ønsker man selv at dyrke planterne lige fra kolberne, er det vigtigt at få "geleen" fjernet (skyllet af) fra rødderne.

Planterne prikles, som de frøformerede, men står 1-2 uger i plasttelt.

Den videre dyrkning er som for frøformerede. I reglen købes planterne i småpotterne.

Potning

Pladsforbrug

Ca. 4 mdr. efter potning i de små potter, pottes op i 11-13 cm potter.

De første 4-5 uger pottetæt, derefter slutafstand 20-25 planter pr. m².

Der anvendes en letgødet sphagnum pH 5,0-5,5. Anthurium behøver meget luft til rødderne, så derfor skal voksemediet være løst, luftigt med god afdræning.

Klimaforhold

Temperatur: Når planterne er priklede sænkes temperaturen til 20-22°C og holdes på dette niveau til ca 4 mdr. efter oppotning i 11-13 cm potte.

For at fremme blomsterdannelsen sænkes temperaturen til ca. 15°C i 6-7 uger, og hæves derefter igen til 20-22°C.

Luft ved 25°C.

Skygge: Planterne tåler op til 30000 lux, men bør skygges ved 20000 lux.

Luftfugtighed: 60-80% relativ luftfugtighed.

 

Vand

Gødskning

CO2

Potteklumpen skal hele tiden være fugtigt, men rødderne tåler ikke iltmangel.

Anthurium er meget følsom over for høje saltkoncentrationer. Der vandes med 0,5-1 promille i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 11 : 120 : 84 : 23

+ mikronæring

Der udvandes med en ledningsværdi på 1,3-1,7.

CO2-koncentration på 600-800 ppm forkorter udviklingstiden med mindst 2 uger, sandsynligvis mere.

Blomstring

Blomsterne anlægges i bladskederne. Blomster- dannelsen er afhængig af bladenes størrelse, planternes alder og lysintensiteten.

Blomsteringen kan fremskyndes ved 6 ugers køling ved 15°C, men for at opnå effekt skal planterne være sået ca. 1 år før kølingen.

Moderplanter

Hvis man selv vil så planterne er det, på grund af frøets dårlige holdbarhed (24 timer efter rensningen er spireevnen faldet til 70-75%), nødvendigt selv at have moderplanter.

De hurtigst blomstrende, typiske planter udvælges og bestøvning foretages.

For yderligere oplysninger vedrørende frøproduktion, bed om speciel vejledning.

Skadegørere

Pythium, Phytophthora, Bladpletsyge (Septoria), Meldug, Thrips, Spindemider, Saintpauliathrips, Bladlus

Fysiogene skader

Korkdannelser (oedem): For lav temperatur i forbindelse med for høj luftfugtighed.

Koldt vand på bladene giver lyse pletter.

Litteratur

Anjou, K., 1988: 14 grøna Växter.

Trädgård 342, Konsulentavdelningens rapporter.

Hentig, W-U.v., 1986: Authurium scherzerianum - hybriden.

Kulturkartei Zierpflanzenbau. Poul Parey, Berlin und Hamburg.

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 27-01-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 12-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter