Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 14-01-2011

Asplenium nidusaspenium nidus

 

Botanik

Familie: Aspleniaceae.

Hjemsted: Tropisk Asien, Australien og Østafrika.

Sorter

Arten dyrkes.

Formering

Sporeformeres: Gode, typiske moderplanter udvælges.

Vedr. sporeformering - se Potteplanter I, eller rekvirer beskrivelse fra din planteavlskonsulent.

Fra såning til oppotning går ca 1 år.

Potning/Pladsforbrug

Pottes i letgødet, letkalket (1-1.5 kg foderkridt pr. m²) sphagnumblanding.

1 plante i 8 eller 9 cm potte, førstnævnte pottes senere op i 13 cm.

Slutafstand: 9 cm - 90 planter pr. m²

13 cm - 40 planter pr. m²

Klimaforhold

Temperatur: November-februar: 16-18° C.

Marts - Oktober: 18-20° C.

Luft ved 25° C.

Gives vækstlys holdes 18-20° C hele året.

Skygge: Optimal lysintensitet er 30.000 - 35.000 lux, lidt mindre i febr. - marts.

For høj indstråling giver lyse planter.

Vand

Gødskning

CO2

Der vandes efter 2-4 mm fordampning med en gødningsopløsning på 0,5-0,8 promille, Lv 1,0-1,3, laveste koncentration ved lav indstråling eller høje temperaturer, over 25° C.

Hvis gødningskoncentrationen er for høj i forhold til indstrålingen, bliver bladene buklede.

Gødningen sammensættes efter forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 20 : 150 : 57 : 11 + mirkonæring

CO2-koncentration på 600-900 ppm fremmer udviklingen.

Skadegørere

Gråskimmel, Bladlus, Nematoder, Skjoldlus, Uldlus. 

Fysiogene sygdomme

Asplenium nidus er mere følsom over for høje saltkoncentrationer end andre bregner. Dette viser sig som bladrandsvidninger, men dette symptom kan også skyldes calciummangel på grund af for dårlig fordampning og dermed manglende calciumoptagelse.

Dårlig fordampning ses især om efteråret, hvor udetemperaturen er høj og luftfugtigheden også er høj. Det er da nødvendigt at hæve temperaturen, og/eller at fyre og lufte samtidig.

Vanddrukne pletter i bladranden og misdannede blade skyldes også for dårlig fordampning.

Buklede bladrande eller blade skyldes for høj gødnings- kocentration.

Litteratur

Hock, A. v.d., 1992: Herfstklimaat brengt gewas in problemen. Vakbl. Bloemist. (45):45.

Mulderij,G.E.&Jongh,M.de, 1995: Balanceren tussen groei en kwaliteit. Vakbl. Bloemist. (25):41.

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 01-02-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 14-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter