Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 14-01-2011

Aster novi belgii

 

Botanik

Familie: Compositae. Kurveblomstfamilien.

Hjemsted: Nordamerika fra Quebeck til Georgia.

Formering

Stiklingeformeres. Stiklingerne er 4-5 cm lange skud, og der stikkes 3-5 stiklinger i en 11 cm potte.

Ønskes meget kompakte planter kan der tages stiklinger med begyndende stjernedannelse.

Rodning sker i plasttelt.

Jord- og lufttemperatur bør være 15-17°C,

Roddannelse varer ca. 14 dage. Efter et par dages hærdning kan plasten fjernes helt.

Pladsforbrug

I formeringen står der 80 potter/m². Efter 4 uger rykkes på dobbelt afstand, hvor de står til salgstidspunktet.

Klimaforhold

Luft- og jordtemperatur holdes på 16° C.

Højere temperatur giver større planter og senere udvikling. Luft ved 23° C.

Der skygges mindst muligt og overbrusning er unødvendig.

Vand

Gødskning

CO2

Der vandes så ofte, at planterne ikke kommer til hænge. I formeringen gives rent vand de første 8 dage.

Derefter vandes med en gødningsopløsning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 21 : 140 : 24 : 7

+ mirkonæring

Lv 1,8 - 2,0.

Der kan med fordel tilføres CO2, ca. 800 ppm.

Vækstregulering

Ca. 3 uger efter stikning begynder første retardering med 3 promille Alar SP (300 g i 100 l vand). Herefter retarderes en gang om ugen, de næste 5 uger.

Planten reagerer kraftigt, så man må hele tiden holde øje med plantens udvikling. 

Blomsterinduktion

Blomsterdannelsen afhænger af kortdag (10 timer) og høj lysintensitet, derfor er stikning uden vækstlys kun mulig fra marts/april til slutningen af juli, ellers bliver der for mange blindskud.

Daglængden er sortsafhængig. Wiking-sorterne danner blomst ved 13 timer dag. Hvis dagen bliver for kort, aborteres knopperne.

Andre sorter kan have andre daglængdekrav.

Efter formeringen gives forår og efterår 4-5 uger lang dag, sommer 2-3 uger, derefter 3-4 uger kort dag (sorts- afhængigt), 1 uge mere, hvis man afbryder kortdags- behandlingen i weekenden (lav elpris).

Høj temperatur under mørklægningsgardinet kan ophæve kortdagsbehandlingen.

Ved stikning fra 1.7 til 20.7, som også er sidste frist uden vækstlys, vil planterne blomstre naturligt fra 25.9 til 15-10.

Skadegørere

Svampe, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Meldug, Visnesyge, Gråskimmel ,Skadedyr, Spindemider, Sumirody, rovmider, Torque, Topskudsmider, Minerlarver, Frankliniella.  

Salgsplantens udseende

Minder om pottechrysanthemum i både udseende og kultur.

Den sælges i en 11 cm potte med 3-5 planter. Højden bør ligge fra 25-30 cm og der dannes fra 5-25 blomster pr. potte.

Moderplanter

Moderplanter kan overvintre på friland.

Drives ved 14° C om natten og 20-22° C om dagen.

40-50 skud vil bryde frem pr. potte, samtidig dannes rodskud som på grund af uensartethed kun bruges til den næste sæsons moderplanter. De afdrevne moderplanter kasseres.

Fra 1. april til midt i juli kan man regne med 8 stiklinger hver 14. dag pr. plante.

Friland

Planterne får den bedste farve ved at komme på friland om sommeren, men der kan i regnfulde perioder være problemer med retardering og ernæring.

.

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 14-01-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 14-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter