Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 04-01-2011

Begonia elatior

 

Botanik

Familie: Begoniaceae (Begoniafamilien)

Hjemsted: Sokotra.

Sorter

Sortsgrupper:
Sorterne grupperes efter oprindelse og/eller dyrkning.
’Schwabenland’-gruppen er alle enkelt-blomstrende.
Fortrinsvis efterår- og vintersalg.
’Aphrodite’-gruppen er kraft voksende med fyldte blomster. Salgsperiode er forår-sommer. Dårlig blomsterudvikling efter ca. 20. september.
’Nixe’-’Elfe’-gruppen er svagtvoksende med fyldte mindre blomster. Salgsperiode fra januar til oktober.
’Mandela’-gruppen er kraftig voksende med fyldte blomster. Salgsperiode januar til november.
’T’-gruppen er relativt svagtvoksende med hovedsageligt fyldte blomster. Salgsperiode januar til oktober, dog enkelte blomstrende sorter til oktober-december salg.
’Ilona’-gruppen er midddel til kraftigt voksende med fyldte blomster, ofte i pastelagtige farver. Salgsperiode januar til november.
Dæhnfeldt-gruppen er stærkt voksende sorter med fyldte blomster. Salgsperioden er februar/marts til september.
’Grethe’-sorterne er kompakt voksende med mange skud og meget ensartet i produktion.
’Mini-begonia’ er svagt voksende sorter med enkle blomster. Salgsperiode hele året. Adskiller sig fra ’Schwabenland’-gruppen kun i plantestørrelsen.
I sorter af Begonia elatior-hybrider sker ofte stor udspaltning. For at sikre ensartede gode typer, anvendes så vidt muligt selekteret og renset materiale til moderplanter.

Formering

Både blad- og topstiklinger anvendes (sortsafhængigt).
Topstiklingen skal kunne bryde med mindst 2 vegetative skud fra bunden. På grund af naturlig aldersbestemt blomsterdannelse kan der ikke forventes rent vegetative skud højere oppe.
Begge typer rodes ved 20°C både luft- og jordtemperatur i småpotter, Jiffy-7 eller lign. Topstiklinger ofte direkte i 11 cm plastpotter. Plasttelt anvendes eller evt. tåge.

Potning

Pladsforbrug

Der pottes i en svagtgødet sphagnumblanding, kalket til pH ca. 6.
Pottestørrelserne varierer fra 9 til 13 cm, det mest almindelige er 11 cm.
Slutafstanden for 11 cm potter er 25 – 30 stk. pr. m².

VandGødning
CO2

Vanding:
Vanding foretages efter 2-4 mm fordampning, afhængig af gartneriets vandingssystem.
Vandtilførslen er 2,5-3,0 liter vand pr. m2 på undervandingsdug.
Gødskning
Efter tilvanding gødes ved hver vanding med en blanding sammensat efter vandanalyser og den sort, der dyrkes.
Sorterne i ’Schwabenland’-, ’Ilona’-, ’T’- og ’Mandela’ grupperne er følsomme for lavt pH og højt ammoniumindhold. Hvis det er muligt, bør der ikke tilføres ammoniumkvælstof.
Sorter i ’Aphrodite’-gruppen kræver højere ammoniumindhold (15-20%).
Gødningen sammensættes i forholdet:
N : P : K : Ca : Mg
100 : 18 : 100 : 80 : 15 + mikronæring
Der vandes ud med et ledetal på 1,5-1,8 (3/4-1 promille).
CO2:
Der tilføres 600-800 ppm CO2.

Vækstlys

Vækstlys er en betingelser for en god vinterproduktion af Begonia elatior-hybrid, 20-25 W pr. m2 med højtryksnatriumlamper. Når lamperne alligevel er installerede, kan der med fordel gives lys fra august til april når indstrålingen er lav. Daglængden bør være 18-20 timer, under kortdagsbehandlingen dog kun 11 timer.

Vækstregulering

Knibning anvendes kun undtagelsesvis til Schwabenlandgruppen.
Retardering med Cycocel extra foretages ved synlig knop til forkortelse af blomsterstilken. Til retardering generelt behandles umiddelbart efter kortdagsbehandling. Til "mini" planter – eller meget kraftigt voksende sorter, behandles kort efter potning. Kompakte sorter behøver ingen behandling.
Den optimale koncentration afhænger af sort og dyrkningsteknik. Til kraftige sorter (Aphrodite- og Mandela-grupperne) 0,5-1,0 promille Cycocel Extra (50-100 ml. pr. 100 l) af handelsvaren.

Blomsterinduktion

Begonia elatior-hybrid er en kortdagsplante, men kan også blomstre under lang dag, blot den bliver gammel nok. Bedste blomstring og kendt blomstringstid fås ved at kortdagsbehandle 1-2 uger.
Sorter i ’Nixe-Elfe’-gruppen 1 uge og ’Alphrodite’-gruppen 2 uger. Ved lang tids kortdagsbehandling kan væksten standse. Minityper kortdagsbehandles ved potning, normal størrelse gives kort dag 3-10 dage efter oppotning.
Den kritiske daglængde er 14 timer.
Efter kortdagsbehandlingen er det nødvendigt at give lang dag for at udvikle blomsterne.

Opbinding

Planterne stokkes enten noget før salg eller samtidig med pakning

Skadegørere

Bakteriose, Topskudsmider (Skudspidsmider, Begonia mider), Lus, 
Bladnematoder (Bladål), Trips, Gråskimmel, Fusarium, Meldug, Virus (krølsygemosaik) ur Tålsomhed

Fysiogene sygdomme

Rødlige blade skyldes ofte høj temperatur/stærkt lys, eventuelt samtidig med for få vandinger. Mere skygge og eventuelt hyppigere vanding. Egentlig vandmangel giver blanke partier på bladene.
Mørkfarvede pletter/bladkanter især på nedre blade skyldes for lavt pH og/eller for høj ammoniumkoncentration. Ændring af gødskningspraksis nødvendig.
Marmorerede blade ofte øverst i planten skyldes højt pH. 1-2 vandinger med blandingen 0,75 promille svovlsur ammoniak +0,5 promille svovlsur kali +0,05 promille jernchelat 9% +0,05 promille mangansulfat kan rette fejlen på 1-2 uger.

Transport af småplanter

Fra afhentningen i småplantegartneriet skal sikres, at temperaturen ikke kommer under 15-16°C, hverken i bilen, under eventuel omladning eller i lokalet, hvor modtagelsen sker.

Moderplanter

Til bladstiklinger: Planterne kan bruges halvandet år, 10-12/m².
Pottes f.eks. med 4 planter i 26 cm plastspande. Temperatur 18°C nat og 24°C om dagen.
Planterne skal være generative, derfor mørklægges fra marts til september.
Planterne bør kun have 12-13 timer i lys i døgnet, da dagen skal være kort.
Jord som salgsplanterne, men gerne grovere.
Stiklingerne skæres af for at få ensartet stilklængde, men kniven bør desinficeres for hver plante (bakteriose).
Ca. 1.000 blade pr. m2 om året.
Til topstiklinger: Dyrkes som bladstiklinge-moderplanter, men skal være vegetative, derfor lidt højere temperatur, 21-22°C nat og dag. Planterne bør højst bruges 1 år.
Vækstlys som til blad-moderplanterne, men som lang dag, 16 timer. De mørkelægges ikke.
Gødes som salgsplanter, men gødningsniveauet holdes lidt lavere.
Begge moderplantetyper bør have kraftig skygge for at undgå høj dagtemperatur.

 

H. Goldschmidt: Marktwichtige Blütenbegonia.
Forlag: Poul Parey – Berling/Hamburg

 

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 04-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter