Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 04-01-2011

Begonia lorraine

 

Botanik

(Beg. dregei x Beg. socotrana)

Familie: Begoniaceae

Hjemsted: Sokotra

Dansk navn: Julebegonia

Sorter

Siden fremkomsten af Gloire de Lorraine i 1891 har ca. 100 sorter været i kultur. Kun få er krydsninger, de fleste og de, der bruges i dag, er sorter af eksisterende sorter.

De mest brugte er:

'Astrid A', storblomstret lys rosa

'Cardinal', mørke blade, rosa blomster

'Nova', rosa blomster

'Hanne', rosa blomster

'Rød Virum', røde blade, rosa blomster, kompakt vækst

'Snow Princess', lysegrønne blade, hvide blomster.

Formering

Bladstiklinger

Anvendes især i perioden oktober til marts, og da oftest til moderplanter som skal producere topstiklinger.

Små blade på 2-2,5 cm i diameter fra blomstrende planters topskud brækkes af (skæres kun hvis bladstilken er for lang).

Ved stikning må stilken ikke komme dybere ned end ca. 0,5 cm i jorden for at sikre en god brydning.

Der stikkes på bed eller i kasser for senere potning i 5 cm netpotter. Man kan også stikke direkte i 5 cm potter.

400-500 stiklinger pr m2.

Jorden: Svagt gødet fint sphagnum og kalket til pH 6,0.

Temperaturen: 18-20° C i jord og luft giver bedst brydning. Højere temperatur hæmmer brydningen. Høj temperatur kan give problemer, hvis der stikkes om foråret. For at modvirke dette kan bladene lagres mørkt ved 15-18° C i 2-3 uger.

Bladstiklinger brydes bedst, hvis der er kortdag i 25-30 dage efter stikning og derefter langdag på 16 timer for at undgå knopdannelse.

Kulturtid ca. 10 uger.

Topstiklinger

Stikkes i perioden maj-august til salgsplanter. Kan foregå på bed, i kasser, småpotter, Jiffy 7 eller ellegårdpotter.

Jord som til bladstiklinger.

Temperatur: 20-21° C i jord og luft både dag og nat.

Ofte stikkes i salgspotten.

Topstiklingerne kan opbevares ved 16° C i 10 dage.

Roder på 3 uger under perforeret plasttelt. Skygges ret kraftigt, tåler dårligt temperaturer over 25° C.

I formeringen stå der ca. 200 stiklinger pr. m2. Roddannerhormon bruges ikke, hverken til blad- eller topstiklinger.

Potning/Pladsforbrug

Potning bør ske straks efter modtagelsen, eller når stiklin- gerne er vel rodede.

Jord: Lys, mellemfin sphagnum kalket til pH 6-6,5, moderat gødet og evt. med ler.

Færdigkøbte standardjorde kan også anvendes. Som salgspotter bruges almindeligvis 10-11-12 cm. Til sent stukne og uknebne planter, især til sammenplantninger, anvendes ofte 8 og 9 cm potter.

Efter potning stilles pottetæt, senere evt. mellemafstand.

Slutafstand: 10 cm 30/m²  (topstiklinger) 11 cm 25-27/m² 12 cm 20-22/m²

Ved brug af bladstiklinger i 12 cm fås som regel større planter, der ofte fylder mere.

Produktionstid se skema.

Klimaforhold

Temperatur: Efter potning er optimum for vegetativ vækst 20° C nat, 23° C dag. Luftning ved 25° C.

Temperaturen sænkes gradvis fra midt i oktober til 18° C og yderligere til 16° C fra sidst i november. Det giver større og bedre farvede blomster.

Moderat skygning nødvendig indtil sidst i september (skyggegardin).

For meget lys kan give marmorerede eller rødrandede blade.

Vand

Gødskning

CO2

Vanding på måtter efter 2 mm fordampning, til potteklumpen er gennemvandet.

Gødskning 10 dage efter potning ved hver vanding med 0,75 - 1 promille (Lv 1,5-1,7) blandingsgødning sammensat efter plante- og vandanalyse i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 15 : 150 : 50 : 15 + mikronæring

Passende værdier i jorden vil være:

Nv : Kv : Fv : pH : Lv

50-60: 35 : 30 : 6,0 : 2-3

CO2-dosering ind til 800 ppm giver større planter og flere blomster.

Vækstregulering

Knibning kan foretages flere gange.

Giver større planter samt evt. stiklinger.

Knibning må ikke ske senere end sidst i september.

Vækstretardering med kemiske stoffer bruges normalt ikke, men der kan retarderes med 1 – 2 promille Cycocel ekstra (100 – 200 ml i 100 liter vand).

Høj luftfugtighed får planterne til at strække sig og resulterer også i store blade, hvorfor luftfugtigheden især i de sidste 4-5 uger bør være på ca. 75%.

Negativ DIF med 22° C i 3 timer før solopgang og 14° C i 2 timer efter solopgang giver korte blomsterstilke.

Blomsterinduktion

Begonia lorraine er en kortdagsplante, men kan induceres til blomstring også i langdag, hvis den udsættes for lav temperatur 10° C i 1 uge. For at sikre en god blomstring selv ved naturlig kortdag kan man sænke temperaturen til 10° C den første uge i oktober.

Kortdagsbehandling kan anvendes, hvis salgsterminerne ønskes tidligere end ved naturlig blomstring i december.

Den kritiske daglængde er ved 20° C 12,5 time.

Kortdag på 9 timer i 10 dage vil give blomstring 8-9 uger senere.

Temperatur: 18-20° C. Knibning 1 uge før eller samtidig med kortdag.

Opbinding

Planterne stokkes enten noget før salg eller samtidig med pakning.

Skadegørere

Mod bakteriose findes ingen effektive bekæmpelsesmidler.
Forebyggelse ved sundt udgangsmateriale, hygiejne, god plads samt undgå dugdannelse og høj temperatur.

Svampesygdomme
Gråskimmel, Pythium og Phytophthora, Fusarium, Meldug

Skadedyr
Bladnematoder, Topskudsmider, Bladlus  

Fysiogene sygdomme

Lyse blomster, knopblomster (blomsten lukker sig ikke op): For høj temperatur samtidig med for lidt lys.

Fortykkede blade med rødagtige kanter: Lav temperatur ved for kraftigt lys eller kvælstofmangel.

Gulspættede blade: Næringsmangel (Fe, Mn) eller rodskade.

Knopfald: Evt. dårlige rødder.

Brune bladkanter: Kaliummangel, evt. for tør jord.

Gullige planter i dårlig vækst: Kvælstofmangel.

Moderplanter

Til bladstiklinger

I almindelighed tages bladene af salgsplanterne i november-december. En salgsplante kan give 3-10 blade afhængigt af, hvor mange skud den har. Ønsker man at stikke blade efter jul i jan. Og febr. Må specielle moderplanter etableres.

Sortstypiske og sunde planter skæres ned okt.-nov., og de små blade fra de nydannede skud giver da formeringsmateriale om foråret.

Temperaturen må ikke være for høj, 16-18° C er bedst.

Vækstlys i 16 timer med f.eks. SON-T og 30-40 W/m² giver forøget produktion af blade.

Til topstiklinger

Også til disse anvendes salgsplanterne, men i det vegetative stadium. I stedet for en blød knibning kan tages en stikling.

Ønskes mange topstiklinger må specielle moderplanter etableres.

Til disse bruges bedst bladstiklinger, der pottes i 12-13 cm potter i april-maj. De skal have langdag og ikke under 20° C for at undgå blomsterdannelse.

For at undgå at stiklingen er induceret til blomstring, er det vigtigt, at der kontinuerligt skæres stiklinger, også selv om

disse ikke skal bruges.

Dette er især vigtigt i de "hurtige" typer som f.eks. 'Cardinal'.

En moderplante kan i perioden maj-august give 10-20 topstiklinger. Efter endt skæring kan planterne kasseres, hvis de er forskårne, eller de kan kortdagsbehandles til tidligt salg. De kan også bruges som store planter til jul.

Beskrivelse af salgsplanten

Faste planter, som er regelmæssigt og godt besat med knopper og blomster i passende udvikling.

Planterne skal være rene, veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s. uden stød, rifter, tryk m.v. samt velafpudsede), ubeskadigede samt friske og sunde (d.v.s.

fri for skadedyr, svampe- og bakteriesygdomme m.m.).

Topstiklinger

8-9-10 cm potter med 1-2 stiklinger, knibes ikke.

11 cm potte med 1 stikling, knibes 1 gang.

12 cm potte med 1 stikling, knibes evt. 2 gange.

Bladstiklinger

Bruges som regel til moderplanter til topstiklinger og kan derved give store planter i 13-14 cm potter til jul, hvis de ikke kasseres efter skæringerne. For at give en harmonisk plante bør højde fra pottekant og plantens diameter være ens.

Holdbarhed

Blomsterne er følsomme over for Ethylen.

Der kan sprøjtes med 1,5 promille Argylene 8-14 dage før salg.

Litteratur

H. Goldschmidt: Marktwichtige Blütenbegonien. Forlag Poul Parey - Berlin 1974.

Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur:

Beretning 759: Regulering af blomstring hos Julebegonia.

Forsøg i Norge: Særtryk af Gartneryrket nr. 42-1963, nr. 47-1965, nr. 47-1966, hefte 8-1968, hefte 33-1969, 50 hefte 33.1969.

Dyrkningsforsøg på "Søhus" 1981.

Valsø, S., 1987: Julebegonia - kortkultur. GartnerYrket 20/21 p. 487.

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 04-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter