Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2015

Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 04-01-2011

Begonia rex hybrider

 

Botanik

Familie: Begoniaceae

Hjemsted: Indien

Sorter

Der findes en lang række krydsninger mellem den oprindelige B. rex og B. decora, B. diadema, B. Griffithii m.fl.

Sorterne er bl.a. 'Merry Christmas', 'Meisterstück', 'Silberblatt' og 'Tweed'.

Formering

Kan frøformeres, det er ikke almindeligt, da der ofte sker en stor udspaltning. Der findes dog også F1-hybrider, 'Color Changeant' og 'Colorvision', som skulle være meget ensartede.

Frøformering kan også anvendes, hvis man ønsker en ny sort. Den eller de udvalgte planter opformeres vegetativt.

Frøet er småt, der anvendes 2000 korn til 1200 planter. Spiring efter 15-20 dage ved 22-24°C. 8 uger efter såning prikles på 3x3 cm og yderligere 7 uger senere kan pottes.

Stiklingeformering sker med bladstiklinger, et helt blad eller dele deraf.

Anvendes hele bladet, skal det være lille, 2-4 cm og med højest 2 cm bladstilk.

Bladstykker på højst 3x3 cm skæres ud og lægges fladt på stikkemediet i kasser eller speedlingsystemer med ikke for små huller. Kilestiklinger kan også anvendes.

Kileformede bladstykker skæres således, at der begyndes i en nervevinkel og så skæres enten langs de 2 nerver, eller midt i de to nerver og til sidst tværs over bladet. Snit gennem nerverne giver flest småplanter. Kilestykkerne stikkes let skråt i kasser. Rodning og dannelse af småplanter sker hurtigst ved 22-24°C. Hele blade og bladstykker giver småplanter på 4-6 uger medens kilestykkerne behøver 6-8 uger.

Stikkemediet skal være svagtgødet og med god porevolumen, pH 5,5-6,0.

Potning/Pladsforbrug

Pottes i 11 cm potter i letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0.
Slutafstand: 45 planter pr. m2

Klimaforhold

Temperatur: B. rex-hybrider dyrkes best ved temperaturer på 21-24°C, om vinteren ved 20°C, den sidste tid før salg holdes 20/18 dag/nat evt. 15°C nat, herved opnås den bedste bladfarvning. For høje temperaturer giver svagtfarvede blade, og blandranden kan blive tør. Hurtige temperaturændringer kan medføre bladfald.
Luftfugtighed: Relativ luftfugtighed på 70-80% er optimalt, lavere luftfugtighed øger risikoen for meldugangreb, og svedne bladrande, og højere luftfugtighed øger risikoen for gråskimmelangreb.
Lys/skygge: Planterne trives bedst i lyse huse, om somme- ren skal skygges, da direkte sol ikke tåles

Vand

Gødskning

CO2

Begonia må aldrig tørre ud, men må heller ikke "soppe" i vand.

Der vandes ofte, og god afdræning er nødvendig.

Gødningen sammensættes i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 19 : 120 : 60 : 20 + mikronæring

Der vandes med 0,75-1,0 promille, Lv 1,4-1,7.

Der er ingen undersøgelser som viser, at det er en fordel at tilføre CO2, men for ikke at komme i underskud, doseres 500-600 ppm.

Moderplanter

Der kan etableres moderplantekvarter, hvor der holdes lang dag. Ofte tages 1 blad af sortstypiske salgsplanter.

Lys

Om vinteren vil det sandsynligvis være en fordel at give vækstlys, 25-30 W pr. m2, SON-T. Der skal under alle omstændigheder holdes lang dag, hele året, d.v.s. over 14 timer, for under kort dag standser væksten og planten går i blomst. For optimal vækst bør dagen holdes på 14-16 timer. Ungplanter kan i nogen tid (3-5 uger?) vokse ved kort dag, og danner da relativt små blade.

Produktionstid

8-10 cm potte: 4-6 mdr, 11-12 cm potter: 7-9 mdr. Variationen i produktionstiden skyldes dels formeringsmetoden, dels årstiden.

Skadegørere

Meldug, Gråskimmel, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Bladlus, Thrips, Spindemider, Skudspidsmider, Bladnematoder, Bakterier (Xanthomonas) og virus  

Litteratur

Anjou, K., 1992: 50 olika Begonior.

Trädgård 370, SLU Info/Trädgård, Alnarp, 75 p.

Hentig, W.-U.v. & Wohanka, W., 1992: Begonia - Rex – hybrider. Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey

Sandved, G. 1984: Begonia. G.Y. p. 676-677

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 04-10-2011 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 04-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter