Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 04-01-2011

Beloperone guttat

 

Botanik

Familie: Acanthaceae

Hjemsted: Mexico

Dansk navn: Lykkeaks

Sorter

Den mest dyrkede er arten.

Mindre brugt er de tre sorter:

'Königers Ideal'. Er vanskelig om sommeren, idet den er for vegetativ og er tilbøjelig til at gro uden om blomsten. Blomsten mørkere end arten, og planten har lidt mimdre blade med graciøs vækst. Bedre om vinteren.

'Nørgårds Favorite'. Kompakt vækst med stive lidt større blade end arten. Tætstillede højblade.

'Yellow Queen'. Gule blomste, men noget løs vækst.

Formering

Kan formeres ved både top- og ledstiklinger, som skæres 1-2 cm under et bladpar.

Sluttet luft ved direkte dækning, om sommeren med mælket og om vinteren med klart plastfolie. I meget varme perioder kan det være nødvendigt med yderligere skygning for at undgå for høj temperatur.

Der stikkes direkte i salgspotten 10 cm med 5 stiklinger i hver. For at undgå formeringssvampe må borde omhyggeligt renses med f.eks. Korsolin.

Før stikning kan potterne tilvandes med et svampemiddel i sprøjtestyrke.

Undervarme 20-22° C i jorden er en fordel og 16-17° C i luften. Rodning tager 10-14 dage. Om vinteren en uge længere, og plasten fjernes da. Roddannerhormon anvendes ikke.

Potning

Pladsforbrug

Stikning direkte i salgspotten, med 5 stiklinger i 10 cm, og med 7-8 stiklinger i 12 cm.

Jorden kalkes til pH 6,8-7,0. Vigtigt for at undgå sorte bladpletter og gule blade.

For højt pH kan give brune bladkanter.

Jorden: God sphagnum kvalitet, normalt til svagt gødet med 40-60 kg. ler pr. m3.

Efter potning pottetæt, derefter afstand 40-45 stk. pr. m².

Klimaforhold

Temperatur: Om vinteren 16-17° C om dagen, 15° C om natten.

Om sommeren så vidt muligt samme temperatur som om vinteren. Det giver den bedste blomsterinduktion.

Luftgivning ved 20° C.

Skygge: Så lidt skygge som muligt. Skyggegardin bedst af hensyn til temperaturen og blomsterdannelsen, ellers let udvendig skygge.

Fra september til marts skygges ikke.

Overbrusninger kan om sommeren holde temperaturen nede.

Vand

Gødning

CO2

Vanding: Vanding på måtter og specielt flod/ebbe systemer må anvendes med varme, idet for meget vand kan give for rigelig vækst. Overbrusninger med svag gødningsopløsning kan ofte bruges i stedet for egentlig vanding, især om sommeren.

Gødskning: Det tyder på, at ernæringen indtil knopdannelsen må være kvælstoffattig og kalirig. Efter knopdannelsen kan gives mere kvælstof.

Blandingsgødning udvandet i 0.75 - 1 promille sammensat efter planteanalyse i forholdet:

N : P : K : Mg

100 : 11 : 124 : 20

+ mikronæring kan anvendes som standard.

Lv 1,5-1,7.

CO2: Ikke for megen erfaring med CO2-dosering, men det vil sandsynligvis være en fordel at give op til 600-700 ppm.

Vækstregulering

Knibning: Manuel knibning af topstiklinger leverer materiale til næste hold. Det må gøres før kemisk vækstregulering. Letstiklinger knibes ikke, eller meget lidt.

Retardering: Kan retarderes med Ethrel eller Reducymol. Oftest bruges Ethrel 480, fordi det ser ud til også at give flere blomster og skud.

Der sprøjtes til dryppunktet (ca. 200 ml/m2) på topstiklinger, når sideskuddene efter knibning er ca. 5 cm. med 0,2-0,3 promille Ethrel 480 (200-300 ml pr. 100 l).

Ledstiklinger sprøjtes også, når skuddene er 5 cm. 1 behandling er som regel nok.

Brugen af Ethrel giver som oftest noget forkrøblede blade, der dog efterhånden fortager sig, særlig efter tilførsel af kvælstof. I november og december kan behandlingen forårsage bladfald af nedre blade.

Blomsterinduktion

Beloperone er daglængde-neutral.

Lav temperatur, 10-12° C i 4-6 uger fremmer blomstringen. Ved lavere temperatur går planten helt i stå.

Om sommeren kan blomstringen stimuleres ved frilands- kultur. Ethrel behandling og udtørring påvirker knopdannelsen positivt.

Skadegørere

Bakteriose, Gråskimmel, Formeringssvamp, Pythium og Phytophthora, Verticillium,
Skadedyr: Ses næsten aldrig på Beloperone.
Eventuelle lus bekæmpes med Pirimor.
Spindemider og Topskudsmider: Trives dårligt på kulturen, der tåler Phosdrin og Parathion.

** For godkendte midler kontakt planteavlskonsulent

Moderplanter

Specielle moderplanter bør ikke anvendes, fordi man ved gentagne skæringer kan oparbejde en bakteriose, der danner knolde på stængler og ved bladbasis.

Salgsplanter

Generelle krav: Faste planter, som er regelmæssige og godt besat med knopper og blomster i passende udvikling.

Planterne skal være rene, veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s. uden stød, rifter, tryk m.v. samt velafpudsede), ubeskadigede samt friske og sunde (d.v.s. fri for skadedyr, svampe- og bakteriesygdomme m.m.).

Standardvaren er i 10 cm potter med 5 stiklinger og 15 cm over pottekant. Der er et mindre behov for større planter i 11 og 12 cm potter.

.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 04-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter