Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Browallia specios

Botanik

Familie: Solanaceae

Hjemsted: Columbia og Peru

Sorter

'Blue Troll', lyseblå blomster, meget kompakt vækst, god forgrening. God holdbarhed.

'White Troll', hvide blomster, i øvrigt samme gode egen- skaber som 'Blue Troll'.

'Kobold', blå med lille hvis midte, kompakt, 20 cm høj.

'Vanja', klart blå, kompakt, god forgrening.

'Napoleon', store mørkeblå blomster, kraftigt voksende.

'Silber Glocke', hvid, middelkraftig vækst.

'Bluetta' blå, tidlig, ensartet vækst.

Formering

Frøformering:

4000 frø pr. gram, der beregnes 0,5 g. pr. 1000 planter.

Frøet er lysspirende, så der dækkes kun med plast, klar eller hvid afhængig af årstiden.

Ved 18-22° C spirer frøet på 10-14 dage.

Hvis der sås tyndt i kasser, priklepottes planterne i 10 cm potter ca. 4 uger efter såning. Sås der i pløksystemer (3-4 frø pr. hul) pottes 4-5 uger efter såning.

Stiklingeformering:

Der stikkes 3 topstiklinger med 2 udviklede bladpar i en 10 cm potte. Dækkes med plast. temperatur 20-22oC. Efter 12-16 dage har planterne rødder.

Potning/Pladsforbrug

Der pottes 1 "pløk" eller 3-4 planter i en 10 cm potte i en porøs letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0.

Pottetæt: 100 planter pr. m².

Slutafstand: 45 planter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur:

Spiring: 18-22° C

Derefter: 18-20° C, luft ved 22° C.

Ved temperaturer under 16° C vokser planten meget lidt, bladene krøller bagud, og der dannes ingen blomster.

Skygge: Ved indstråling over 50000 lux (400 W/m²) skygges let.

Luftfugtighed: For høj relativ luftfugtighed fremmer gråskimmelangreb, ikke over 85%.

Vand

Gødning

CO2

Planterne holdes jævnt fugtige, men med god afdræning, og der vandes med gødningsopløsning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 13 : 105 : 35 : 11 + mikronæring

Der udvandes med Lv 1,6-1,7.

Ammonium - N andelen bør være 15-30%.

CO2 koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstlys

Hvis man vil producere til salg i marts - april må der gives vækstlys, 20-30 W/m² installeret SON-T, så dagen bliver 16-18 timer

Vækstregulering

Knibning: Meget kraftigtvoksende sorter, f.eks. 'Napoleon' kan knibes blødt over 4 bladpar, 'Blue og White Troll' samt andre nyere sorter, grener sig pænt.

Retardering: Når planterne er 10 cm over pottekanten sprøjtes med 1-3 promille Alar 85 (100-300 g i 100 l vand). Koncentrationen er sortsafhængig. Retarderingen kan om nødvendigt gentages.

Blomstring

Planten er tilsyneladende daglængdeneutral, blomstrings- induktionen er sandsyngligvis afhængig af lyssum (intensitet x tid).

Moderplanter

Hvis der anvendes stiklinger, sås nye moderplanter 1 gang om året, normalt sås i juli-august. Ca. 2 uger efter oppotning knibes planterne

Fysiogene skader

Gule blade kan skyldes for meget vand eller for lav temperatur.

Tørre pletter i bladene og indtørrede bladkanter kan skyldes for lidt vand, men også lav temperatur (under 15° C) kan forårsage disse sympotmer

Skadegørere

Gråskimmel, Rhizoctonia, Meldug, Pythium, Chalara (Thielaviopsis), Mellus, Bladlus.

Kulturtid

3-5 måneder

Litteratur

Wikesjö, K. 1982: Browallia, Brunfelsia ock Exacum. Tre vackra blå blommor i kruka. Konsulentavdelningens rapporter,Trädgård 229. Alnarp

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter