Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 12-10-2011

Brunfelsia paucif var. caly.

 

Botanik

Familie: Solanaceae

Hjemsted: Brasilien.

Formering

Stiklingeformeres: Der anvendes ledstiklinger med 1-2 blade eller topstiklinger med 3-4 udviklede blade. Er stænglen ikke moden under 4. blad, må der skæres længere nede.

Der stikkes i formeringsenheder eller direkte i salgspotten. Da stiklingerne bryder uensartet, er det en fordel at stikke i formeringsenheder, og derefter sortere ved oppotning.

Roddannerhormon anvendes.

Formeres i tåge eller under plastfolie helst med undervarme.

Der stikkes maj-juli, juni er bedst.

Temperatur: 23-24° C i luft og jord.

Potning

Pladsforbrug

Pottes med 2 stiklinger i en 11-cm potte, tidligst 6-8 uger efter stikning og senest 1 måned før kølebehandlingen begynder.

Voksemediet skal være gødet, kalket sphagnum, pH 5,5-6,0.

Stenuldsgranulat, expanderet ler eller andet kan evt. iblandes for at give et mere porøst medium.

Pottetæt: 80 planter pr. m2.

Slutafstand: 45 planter pr. m2.

Slutafstand (før kølebehandlingens start):

20-24 planter pr. m2, uknebne.

16 planter pr. m2, knebne.

Klimaforhold

Temperatur:

Vegetativ periode: 20-22° C.

Køleperiode: konstant 10-12° C, eller nat 4° C, dag 14° C.

Drivning: 20-22° C. Luft ved 26° C.

Skygge: Der skygges ved indstråling på over 20.000 lux (=0,25 cal pr min/cm). Specielt om foråret (febr. marts) er planterne ømfindtlige for kraftig indstråling. Først på sommeren kan det blive nødvendigt med 2 lag skygge.

Luftfugtighed: I vækstperioden høj relativ luftfugtighed. I køleperioden holdes luftfugtigheden lav for at undgå gråskimmel.

Vand

Gødskning

CO2

Vanding: I vækstperioden vandes jævnligt  planterne må ikke tørre ud.

I køleperioden vandes mere sparsomt.

Gødskning: Ved hver vanding tilføres 1-1,25 promille gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Mg : Ca

100 : 8 : 84 : 13 : 47

+ mikronæring.

Ca. 15% kvælstof bør tilføres i ammoniumform.

CO2: En koncentration på indtil 900 ppm fremmer væksten.

Vækstregulering

Knibning:

En knibning, der giver mere ensartet og bedre grenede planter, kan gives.

Topstiklinger knibes over 4-5 blade, så snart der er god vækst.

Ledstiklinger , der bryder ujævnt, vil normalt udvikle 1-3 skud pr. stikling. De kraftigste skud kan gives en blød knibning.

En knibning forlænger udviklingen 2-3 uger.

Retardering:

I forbindelse med kuldebehandlingen kan planterne retarderes. I ugen før kølebehandlingens start sprøjtes let med 0,8 promille Cerone, Inter-Ethephon eller Regufon (80 ml i 100 l vand).

Der anvendes kun ca 70 ml sprøjtevæske pr. m². Sprøjtningen skal ske på tørre, saftspændte planter, skygget mod direkte sol og ved høj relativ luftfugtighed.

Behandlingen med Ethephon reducerer væksten, giver 1-2 flere sideskud og lidt flere blomster, sammenlignet med ubehandlet.

Retardering med Cycocel er usikker.

Blomsterinduktion

Lav temperatur inducerer blomstring. Køleperioden starter ca. 5 mdr. efter stikning og bør vare 6 helst 8 uger. For kort køleperiode inducerer kun blomster i topskuddet.

Bedste induktion med flest blomsteranlæg fås ved at holde en konstant temperatur på 10-12°C døgnet rundt, vekseltemperatur inducerer lidt færre blomsteranlæg.

Planterne kan køles hele året, i den varme årstid køles 8 uger i kølerum ved 12°C, og der gives lys, 2500 lux SON-T i 12 timer.

Blomstringen begynder 4-6 uger efter drivningens begyndelse.

Fysiogene skader

I forbindelse med kølingen kan opstå affarvning af bladene.

Dette skyldes for lavt kvælstofniveau og for højt pH. For kraftig indstråling (over 10000 lux) ved lave temperaturer virker fremmende på affarvningen. For at undgå denne skade, som er irevesibel, kan gives ekstra ammoniumholdig kvælstofgødning, f.eks. ammoniumnitrat eller svovlsur ammoniak.

En vanding eller sprøjtning med jernchelat, når drivningen begynder kan også hjælpe lidt.

Sprøjtning kan let give svidninger og evt. blomster bliver små og rynkede.

Moderplanter

Mindst hvert 2. år udvælges i blomstringstiden nye, virusfrie moderplanter. Disse dyrkes ved mindst 18-20° C i 16-18 cm potter.

Stiklinger kan også tages fra salgsplanterne.

Skadegørere

Pythium, Phytophthora, Gråskimmel, Spindemider, Skjoldlus, Uldlus, Topskudsmider, Bladlus.  

Litteratur

Adrichem, P.C.C.v, et al., 1979: Brunfelsia calycina, meest gekweekte 

Brunfelsia. Vakbl. Bloem. 34(42) p. 30-33.

Adriansen, E. 1976: Virkning af Ethrel på Brunfelsia pauciflora var. calycina.

1305 medd. Stat.Pl.avlsforsøg.

Christensen, O.V. 1971: Undersøgelser af temperaturen, gødningen og lysintensitetens indflydelse på blomsterdannelsen og bladfarve hos Brunfelsia calycina.

Benth. Gartner Tidende 27 p. 359-60. Finger, H. 1971: Blütenbildung und Blattfarbe von Brunfelsien Gartenwelt, 71 (23) p. 505-507.

Hentig, W.-U.v., 1968: Zür Blütenbildung bei Brunfelsia calycina. Gartenwelt 68 (17) p. 363-365.

Hentig, W.-U.v., 1984: Brunfelsia pauciflora var. calycina. Kulturkartei Zierpflanzenbau Paul Parey, Berlin und Hamburg.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 12-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter