Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Caladium bicolor

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Amazon-området

Sorter

Der findes et stort antal sorter med forskellige farvekom- binationer på bladene.

Amerikansk sortiment i 1984:

Lav lysbehov (2000 lux - 5000 lux)

Hvide sorter: 'Candidum', 'White Christmas', 'June Bridge', 'White Wing'

Rosa sorter: 'Kathleen', 'Famie Munson', 'Lord Derby'

Røde sorter: 'Frieda Hemple', 'Postman Joyner', 'Poecil Anglais', Dr. Tl.L. Meade'.

Sorter, som tåler stærkere lys til fuld sol.

Hvide sorter: 'Candidum', 'Junior', 'Seagull'

Rosa sorter: 'Carolyn Whorton', 'Rosebud', 'Mrs. W.B. Haldeman', 'Pink Gem', 'Lance Whorton'

Røde sorter: 'Fire Chief', 'Red Frill'.

Formering

Formering via frø, deling af yngleknopper sker primært i varmere områder end Europa. I Florida vævsformeres Caladium også. Når disse planter får 3-4 blade plantes de i 10 cm potter, og kan under optimale vilkår være salgsfærdige på yderligere 6 uger.

Drivning af hjemkøbte knolde

Køberen bør stille krav om at få oplyst ved hvilken temperatur og i hvor lang tid knoldene har været opbevaret. Transporten bør ske ved min. 21oC, og knoldene må ikke stå ude, i forbindelse med transporten. Knoldene skal lagres i min. 6 uger ved 21-25oC, og er det ikke sket fra leverandør, kan det udmærket ske hos modtager.

Knoldene lægges enkeltvis i potter, voksemediet skal være med god afdræning, let gødet, pH 5,5-6,5. Spiring på ca. 10 dage.

Pottestørrelsen er afhængig af knoldenes størrelse:

Størrelse Diameter Pottestørrelse cm 

Mammut > 7 13.15
Jumbo 5-7 12
Nr. 1 4-5 9-10
Nr. 2 2-4 8
Nr. 3 < 2="">
De mest anvendte størrelser er Jumbo og nr. 1.

Knoldene lægges fra midt i februar til slutningen af maj. De lægges øverst i fyldte potter, og når knoldene begynder at bryde, fjernes midterknoppen, det giver fyldigere planter, da sideskuddene så bryder. En del sorter behøver dog ikke at få fjernet midterknoppen. ('Frieda Hemple', 'Candidum' og 'Kathleen').

Klimaforhold

Drivning og vækst ved 25-27°C, det giver flest rødder og flest skud pr. knold.

I forbindelse med pakning og salg må temperaturen ikke komme under 20°C.

Caladium skal dyrkes lyst, ellers kommer farverne ikke rigtigt frem, men middagssol giver i reglen bladrandsvidninger. Nogle steder angives 25.000 lux som maksimum, andre steder 50.000 lux.

På plantens naturlige voksesteder er den relative luftfugtighed høj, der angives RH på mindst 80%

Vand

Gødning

CO2

Ingen oplysninger om gødningssammensætning.

Planterne holdes fugtige, men ikke stående vand.

CO2-koncentration på 600-700 ppm fremmer sandsyn- ligvis tilvæksten.

Retardering

Ingen oplysninger.

Skadegørere

Fusarium,  Bladlus, Thrips, Spindemider.

Fysiogene skader

Gummiagtige knolde: Kuldeskade under lagring eller transport.

Indtørrede bladkanter: Udtørring, potteklumpen må aldrig tørre ud.

I øvrigt

Før salg bør planterne afhærdes ca. 1 uge ved 20-21oC og lavere luftfugtighed.

Litteratur

Anjou, K., 1988: 14 gröna Växter.

SLV, Konsulentavdelningens rapporter, Trädgård 342

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter