Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Calluna vulgaris

Botanik

Familie: Ericaceae.

Hjemsted: Nordlige halvkugle fra Sibirien til NØ Amerika

Sorter

Der findes et stort antal sorter i farver fra hvid over lysviolet og lyserød til karminrød, og blomstringen finder sted fra juli til december, afhængigt af sort og knibningstidspunkt.

Formering

Stiklingeformeres: Topstiklinger (fjerstikling, en enkelt gren) stikkes fra juni til august, ledstiklinger stikkes i august.

Der stikkes i en grov sphagnum kalket til pH 4,5, i 5-6 cm potte, pløksystem eller kasser.

Temperatur mindst 12° C, jordtemperatur mindst 2° C højere end luften.

Stikning kan ske på friland eller i hus. Ved jordtemperatur på 14-16° C roder stiklingerne på 3-4 uger.

Potning

Pladsforbrug

Der pottes i 10-11 cm potte, i en grov, svagt gødet sphagnum, pH 4,5 (0,5-1,0 kg kalk pr. m3). I reglen pottes i marts - april, hvis der ikke er stukket i salgspotten, men man kan vente med potning til i maj.

Slutafstand: 50-60 planter pr. m².

Klimaforhold

De rodede stiklinger kan overvintre på friland eller i hus. Vælges sidstnævnte løsning må temperaturen ikke blive for høj, luft på det meste af tiden, også for at holde luft- fugtigheden nede.

Hvis indstrålingen er høj på stikketidspunktet, kan det være nødvendigt at skygge eller dække med f.eks. Agryl (på friland).

Efter knibning og oppotning sættes planterne på friland i maj - juni. Ved sen nattefrost må dækkes eller overbruses.

Vand

Gødskning

CO2

Calluna bør ikke tørre helt ud, men tåler på den anden side heller ikke for vådt voksemedium. Det er nødvendigt med god afdræning.

Der vandes med gødningsopløsning, sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 10 : 60 : 30 : 10 + mikronæring.

Lv. 1,4-1,7.

Står planterne på friland kan det efter en regnvejrsperiode blive nødvendigt med et noget højere ledetal.

Man kan også vælge et blande langtidsvirkende gødning i pottejorden, 2-3 kg pr. m2 (3-6 mdr. virkning), og så vande med Lv ca. 1,2-1,4, (vær da opmærksom på perioder med høje temperaturer).

Vækstregulering

Planterne knibes ad flere omgange, for at opnå en harmonisk vækst, første gang i april og sidste gang ultimo maj/primo juni. Det kan dog blive nødvendigt, at knibe en enkelt

Kvist efter at planterne er sat på friland.

Knibes senere påvirker det både plantens størrelse og antallet af blomster.

Blomstring

Der findes ingen oplysninger om blomsterinduktion, men knibes senere end 10. juli dannes ingen blomster, heller ikke på de seneste sorter.

Skadegørere

Pythium, Phytophthora, Glomerella (Colletotrichum), Gråskimmel (Botrytis)

Kulturtid

12-18 måneder.

Litteratur

Härig, R., 1986: Einfluss des Stutztermin auf Entwicklung und Blühtermin von Erica cinerea und Calluna vulgaris.

Zierpflanzenbau 26 (19) p. 729-730.

Vegh, I., 1989: Maladies fongiques des bruyéres en France. P.H.M. – Revue Horticole (300) p. 63-66.

Vith, H.-H. 1989: Diverse artikler i Taspo Magasin (7).

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter