Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Camellia japonica

Botanik

Familie: Theaceae

Hjemsted: Japan, Korea, Taiwan

Sorter

Der er mange forskellige hybrider, enkelte fyldte blomster. Hvide, rosa og røde farver, samt tofarvede.

Formering

Vegetativ formering.

Der anvendes top- eller ledstiklinger, som kan fås ved første knibning af et årige i august.

Topstiklingerne har 3 blade og ledstiklingerne har 2 blade.

Stiklingerne må ikke være for bløde, men heller ikke for træagtige. Der stikkes i en let kalket, svagt gødet sphagnum, pH 4,5-5,0, og stiklingerne dækkes med plast. Ved 25-28oC vare roddannelsen ca. 3 mdr. Stikkebedet skygges.

Sorter, som roder dårligt, podes.

Potning, pladsforbrug

Ca. 4 mdr. efter stikning i august, pottes i 8-9 cm potter, som stilles pottetæt.

Voksemediet er som stikkemediet letgødet med pH 4,5-5,0.

Først på sommeren stilles på afstand, ca. 50 pr.m².

I febr.-marts, ca 1½ år efter stikning, pottes i en 12 cm potte.

Klima

Temperatur:

Første vinter holdes 12-15°C. Om sommeren kan planterne sættes på friland, men planterne skal ind inden, der kommer nattefrost, d.v.s. i sidste halvdel af september.

Overvintrer ved 8-10°C.

Efter 2. vinter pottes i 12 cm potte og temperaturen hæves gradvis, og skal midt i april være 18°C nat og 20°C dag, der luftes ved 25°C.

I august kan temperaturen sænkes til 12-15oC, hvis det er muligt.

Drivning sker ved 12-15°C.

Skygge.

Camellia er meget lyskrævende og skygges derfor kun ved meget kraftig indstråling tidligt forår, for at undgå solskoldning, og for at undgår for høje temperaturer.

Luftfugtighed.

Luftfugtighed på 80-90% relativt tåles udmærket, under drivningen, dog kun 60% RH.

Vand, gødning, CO2

Camellia er meget vandkrævende, og må aldrig blive "næsten" tørre. Stående vand tåles dog heller ikke.

Der vandes med blandingsgødning, Lv 1,1-1,4.

pH i jorden 4,5-5,0.

CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstregulering

Efter første års vækst knibes planterne, typisk i august måned. Der knibes over 4-6 blade.

Blomsterinduktion

Blomsterudvikling

Camellia er en langdagsplante. For at inducere blomst, skal dagen være over 12 timer. Temperatur på over 15°C fremmer blomsterdannelsen, gerne 20-25°C, hvis indstrålingen er god.

Når knopperne er dannede sænkes temperaturen, dels for at undgå uønsket skudvækst, dels for at udvikle blomsterknoppen. Blomsterudviklingen sker bedst ved 12-15°C og gerne i kort dag. På dette tidspunkt standser gødningstilførslen, den relative luftfugtighed sænkes og der skygges helst ikke. Knopperne er færdigdannede til drivning i sidste halvdel af august.

Drivning

Drivning kan tidligst begynde i oktober, men starttidspunktet er meget sortsafhængigt. De tidligste sorter vil være salgsfærdige i december, de seneste i marts.

For høj drivtemperatur, d.v.s. over 15-16°C fører let til knopfald eller dårligt udviklede blomster.

Skadegørere

Phytophthora, Phyllosticta, Pestalotia o.a.), Trips, Uld- og skjoldlus.  

Fysiogene skader

Knopfald: Hurtige temperatursvingninger, for høj temperatur i forhold til indstråling, for tør potteklump.

Kulturtid

2¼-3¼ år (27-39 mdr.).

Litteratur

Hentig, W-U.v., 1995: Camellia japonica.

Kulturkartei Zierpflanzenbau. E. Ulmer.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter