Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Campanula isophylla

Botanik

Familie: Campanulaceae.

Hjemsted: Alperne, Norditalien.

Sorter

'Norsk blå' har blå blomster og næstenglatte blade.

'Bella' ligner ovennævnte, men er sygdomsfri. AAE fremavlsmateriale kan erhverves påOpformeringsstationen i Lunderskov.

C.i. var. alba, har hvide blomster og glatte blade.

'Herdis', navnesort af ovennævnte, er sygdomsfri. Kan ligesom 'Bella' erhverves påOpformeringsstationen.

'Mayii'. og 'Moretti', to blå sorter medhårede gråagtige blade. De bruges ikke meget mere.

Ofte er forholdet mellem sorterne 70% hvideog 30% blå.

Formering

5-6 cm lange stiklinger fra moderplanter stikkes i Jiffy 7 eller i 6 cm småpotter med 1-2 stiklinger i hver.

Roddannerhormon (IBA) stimulerer roddannelsen.

Jord: Svagt gødet sphagnum, kalket til pH 5,5-6. Der stikkes under plasttelt, ved konstant bordtemperatur på 21°C og 18°C i luften.

Roder på 3 uger, hvorefter temperaturen holdes på 16°C nat og 20°C dag.

Ved, efter rodning, at give CO2 og lys (30 W/m2 SON-T) fås bedre småplanter.

I den periode der gives tilskudslys, må daglængden ikke blive mere end 12 timer, da planterne i så fald vil danne blomst.

Potning/Pladsforbrug

Der kan pottes 4 uger efter rodningen i 10-11 cm potter evt. i ampler.

Jord: Moderat gødet mellemfin sphagnum kalket til pH 5,5-6.

Færdigkøbte standardjorde kan også anvendes.

Pladsforbrug: Stikling 210 planter/m²

Potning tæt 79-91 planter/m²

Slutafstand 25-30 planter/m²

Klimaforhold

Temperatur: 

Formering: Jordtemperatur 21°C konstant.

Lufttemperatur: 18°C konstant.

Fra rodning til potning: 19-20°C.

Efter potning:

December-februar 18-19°C, hvis der gives vækstlys 1-20 højere. 
Marts-maj 19-20°C
Luftning ved 26°C
Moderplanter 18-20°C

I forbindelse med lang dag (natafbrydelse) har det vist sig, at en temperatursænkning til 15°C i de sidste 5 timer af den naturlige dagperiode virkede retarderende på plantevæksten. Dette under forudsætning af, at der belyses 4 timer om natten f.eks. fra kl. 23 til kl. 03 med SON-T lamper eller lysstofrør, glødelamper gav for lange planter. De øvrige 19 timer var temperaturen 21°C.

Luftfugtighed: Høj luftfugtighed kan fremme svampean- greb. Derfor moderat til lav relativ luftfugtighed.

Skygge: Campanula er lyskrævnede, men må skygges ved ca. 20.000 lux.

Vand

Gødskning

CO2

Vanding fra neden er en fordel, derved holdes bladene tørre og svampeangreb forebygges. Kraftig udtørring kan give bladskader.

Gødning gives ved hver vanding ca. 14 dage efter potning med 0,8-1 promille blandingsgødning sammensat efter plante- og vandanalyse i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 12 : 138 : 45 : 11

+ mikronæring

Lv 1,5-1,7.

CO2-dosering på 600-800 ppm giver hurtigere og bedre kultur.

Vækstregulering

Knibning praktiseres ofte, men er ikke absolut nødvendig (C. isophylla forgrener sig naturligt godt). Almindeligvis knibes blødt, men materialet kan også udnyttes til stiklinger. Det forsinker blomstringen 2-3 uger.

Retardering: Sprøjtning med Alar 85 til dryppunktet. Der anvendes 2-3 promille af handelsvaren (200-300 ml i 100 l vand) afhængigt af, hvor kraftig retardering der ønskes. Særlig ved de hvide sorter kan det være nødvendigt med 2 sprøjtninger. De blå klarer sig ofte med 1 sprøjtning. Første sprøjtning foretages 1 uge efter langdagsbehandlingens begyndelse, for knebne planter, når skuddene er 3-4 cm lange. Anden sprøjtning efter behov.

Overdreven retardering kan give for små planter.

Temperaturdrop (se Temperatur) kan medvirke til at begrænse anvendelsen af retarderingsmidler.

Bruges SON-T lamper er 5 W tilstrækkeligt. Der belyses så dagen bliver mindst 16 timer eller 4 timer midt om nat-

ten. Glimtbelysning kan anvendes med 2 min. lys og 8 min. mørke i samme tidsinterval.Om sommeren, hvor dagen er lang, kan blomstring på for små planter forhindres ved at mørkelægge fra kl. 17.00-07.00, og man kan således regulere blomstringen til et bestemt ønsket tidspunkt.

Holdbarhed

Blomsternes holdbarhed kan forbedres ved at sprøjte med Argylene. Sprøjtningen skal foretages i knopstadiet ca. 10 dage før salg.

Udsprungne blomster tåler ikke midlet. Argylene anvendes i 1,5 promille opløsning.

Skadegørere

Skadedyr:  
Spindemider, Bladlus, Mellus, 

Svampesygdomme:
Pythium, Phytophthora, Fusarium, Gråskimmel.  

Moderplanter

Nye moderplanter stikkes hvert år i marts-april eller maj (AAE materiale fra opformeringsstationen).

De pottes i 12-13 cm potter og gives kortdag for at holde dem vegetative (højst 12 timer dag).

Gives vækstlys fra midten af september øges stiklinge- produktionen fra ca. 80 stk/m2 til ca. 300 stk/m2 pr. uge, når der samtidig gives CO2. Lyset kan gives med SON-T lamper 30 W/m2, men højst 12 timer, gives flere timer pr. døgn, går planterni i blomst.Stikning fra november til januar kan give salgsplanter fra april til juni, stikning i maj og juni giver salgsplanter i august-september.

Beskrivelse af salgsplanter

Planterne skal have et sundt velfarvet løv og være velbesat med knopper, hvoraf de første 5-10 er udsprungne.

Litteratur

Boonstra, J.J., 1974: Campanula isophylla

Vaakblad voor de Bloemisterij 29 s. 14-15

Carrow, B., 1975: Topfcampanula - eine Kultur mit geringem Warmebedarf.

Deutscher Gartenbau 4. F.F., 1981: Campanula isophylla – Kultur und Steuerung. Der Gartenbau 16, s.755-756.

Moe, R., 1977: Effect of light, temperature and CO2 on the growth of Campanula isophylla stock plants and on the subsequent growth and development of their cuttings.

Scientia Horticulturae 6, s. 129-141.

Schulte-Scherlebeck, H., 1973: Einsatz von zusatzlicht und Wuchshemmitteln als Kulturhilfe bei Campanula isophylla, Moretti.

Deutsche Gartnerbörse 1, s. 4-5. 

Torre, S. & Moe,R., 1995: Strekningsveksten hos Campanula isophylla. GY (18)p.18-19.

Wikesjö, Karl, 1982: Sex vakra campanula för Ödling i kruka - Campanula carpatica, C. fragilis, C. isophylla, C. portenschlagiana, C. poscharshyana och C. pyramidalis.

Alnarp, Konsulentavdelingens rapporter, Trädgård 230.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter