Feedback Form

Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Campanula poscharskyana

Botanik

Familie: Campanulaceae

Hjemsted: Dalmatien

Sorter

Selve sorten der har blå blomster sælges under navnet 'Stella'. Der er flere steder foretaget selektion for at få ensartet og mere kompakt produkt. Der findes en hvidblomstret mutation. Den har større blomster og større, let dunede blade.

Formering

3-5 cm lange topstiklinger fra moderplanter stikkes i Jiffy 7 eller 6 cm småpotter med 1 stikling i hver. Grodan klodser kan anvendes.

Jord: Svagt gødet sphagnum, kalket til pH 6. Der stikkes under plasttelt ved konstant bordtemperatur på 18oC og 16oC i luften.

Rodning på ca. 3 uger.

Sædvanligvis stikkes fra oktober til marts.

I denne periode vil det være fordel at give assimilationslys med 25-30 W/m2 SON-T lamper samt CO2 tilskud.

Der belyses maximalt 12 timer/døgn. I langdag vil planterne induceres til blomst.

Den kritiske daglængde er omkring 14 timer.

Potning/Pladsforbrug

Ofte hjemkøbes rodede småplanter. De bør pottes straks i 11-cm potter. Stikker man selv, kan der pottes 3 uger efter rodning.

Planterne egner sig også godt til potning i ampler eller placering i hængerender.

Jord: Moderat gødet, mellemfint sphagnum, kalket til pH 5-6. Færdigkøbte standardjorde kan også anvendes.

Pladsforbrug: Stikning: 210 planter/m²

Potning tæt: 81 planter/m²

Slutafstand: 25-30 planter/m²

Klimaforhold

Temperatur:

Formering: Jordtemperatur 18°C, konstant lufttemperatur 16°C, konstant.

Fra rodning til 2 uger efter potning 15-16°C, konstant.

Under kulturen: Dagtemperatur: 14-15°C

Nattemperatur: 12-13°C

Moderplanter: sep.-feb.. dagtemp: 16-18°C

Nattemp: 14-15°C

Luftfugtighed: Høj luftfugtighed fremmer svampeangreb. Derfor moderat lav luftfugtighed.

Skygge: Campanula er lyskrævende, men må skygges let ved høj indstråling for at holde temperaturen nede.

Vand

Gødskning

CO2

Vanding fra neden er en fordel, derved holdes bladene tørre og svampeangreb forebygges. Kraftig udtørring kan give bladskader.

Gødning gives ved hver vanding ca. 14 dage efter potning med 0,8-1 promille blandingsgødning sammensat i forholdet (Lv 1,5-1,7):

N : P : K : Ca : Mg

100 : 12 : 138 : 45 : 11

+ mikronæring

CO2-dosering på 600-800 ppm giver hurtigere og bedre kultur. Det kan gøres ved at give ca. 1-1,5 kg. CO2 pr. 1000 m² pr. minut. (svarer til ca. 8-12 liter pr. minut).

Vækstregulering

Knibning: praktiseres til tider, men er ikke absolut nødvendig. (C. poscharskyana forgrener sig naturligt godt).

Almindeligvis knibes blødt, men materialet kan også udnyttes til stiklinger. Det forsinker blomstringen 2-3 uger.

Retardering: Sprøjtning til dryppunktet med 3 promille Alar 85 når planterne efter potning er godt i gang, 1-2 gange efter behov.

Det forsinker blomstringen 1-2 uger.

Blomsterinduktion

C. poscharskyana er en langdagsplante, med en kritisk daglængde på 13-14 timer.

Langdagsbehandling kan gives med glødelamper 25 W/m². Bruges SON-T lamper er 5 W/m² tilstrækkeligt.

Der belyses så dagen bliver mindst 16 timer, eller natafbrydelse fra kl. 22.00 til 02.00. Forsøg viser dog lidt bedre resultat ved at belyse fra kl. 01.00 til 07.00.

Glimtbelysning kan anvendes med 2 min. lys og 8 min. mørke i samme tidsrum.

Om sommeren, hvor dagen er lang, kan blomstringen på for små planter, forhindres ved at mørkelægge fra kl. 17.00 til 07.00, og man kan således regulere blomstringen til et bestemt ønsket tidspunkt.

C. poscharskyana kræver ikke en kuldeperiode, men meget lys for at blomstre. Ved høj temperatur, over 20-25° C, hæmmes blomstringen.

Skadegørere

Skadedyr:
Spindemider, Bladlus, Mellus, Thrips.

 Svampesygdomme:
Pythium, Phytophthora, Fusarium, Gråskimmel.

Moderplanter

Nye moderplanter med de bedste egenskaber udvælges hvert år under blomstringen om foråret.

Planterne kan plantes i store potter eller containere, skæres tilbage og holdes vegetative ved kortdagsbehandling fra 15. april til 15. september. Dagen må ikke overstige 12 timer.

Der kan med fordel, i perioden okt. til feb., gives assimilationslys med 25-30 W/m²

SON-T lamper. Dagen må maksimalt være 12 timer. Desuden CO2 tilskud som nævnt for kulturen.

De udvalgte moderplanter kan også efter nedskæring holdes i f.eks. 11-cm potter og i løbet af sommeren deles nogle gange. Efter at have leveret stiklinger kan de da sælges som færdigvarer om foråret.

Beskrivelse af salgsplanter

Planterne skal have et sundt velfarvet løv og være velbesat med knopper, hvoraf de første 5-10 er udsprungne. Velegnet til plantning i altankasser eller have. Holdbarheden af blomsterne kan forbedres ved sprøjtning med Argylene. Behandlingen skal foregå i knopstadiet ca. 10-14 dage før salg. Udsprungne blomster skades ikke af midlet.

Litteratur

Holmenlund, N. 1985: Lyskvalitet, temperatur og vækststoffers betydning for vækst og blomstring i Campanula poscharskyana Degen 'Stella'.

Hovedopgave ved Havebrugsinstituttet KVL.

Wikesjö, Karl, 1982: Sex vakra Campanula för odling i kruka - Campanula carpatica, C. fragilis, C. isophylla, C. porten- schlagiana, C. poscharkyana och C. pyramidalis.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter