Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Capsicum annuum

 

Botanik

Familie: Solanaceae

Hjemsted: Mexico

Dansk navn: Spansk peber

Sorter

Der er mange sorter, hvoraf nogle få er nævnt her.

'Hokus-Pokus', der også går under navnet

'Zulu' er meget anvendt. Den har store 3-4 cm lange kegleformede frugter, der fra grønne først bliver gule, så violette og til sidst orange-skarlagen. Det er en god holdbar sort, 20 cm høj med middelkraftig vækst.

'Festival', minder meget om 'Hokus-Pokus'.

'Orange Wonder' og

'Yellow Wonder', har henholdsvis orangerøde og gule frugter 4-5 cm lange. Planten er 25 cm høj. Findes også i mini sorter.

'Red Missil F1', har mange små kegleformede frugter med farver fra lysviolette og gule til røde. Den er 20 cm høj med meget kompakt vækst.

'Karneval', har kegleformede gule frugter.

'Janne', har aflange mørkviolette frugter.

Formering

Frøformeres

1 gram frø indeholder ca. 150 frø. De tidligste hold sås tæt med 12 gram frø pr. m2 (1800 planter pr.m2) og prikles. De senere hold sås tyndt med 6 gram pr. m2 og pottes direkte.

Temperatur: 20-22° C.

Jord: Lys fin sphagnum let gødet og kalket til pH 5,5.

Potning/Pladsforbrug

De tidligste hold sået dec.-febr. prikles i kasser med 100 planter pr. kasse og oppottes i 10 cm potter.

Øvrige hold pottes direkte i 10 cm potter.

Der pottes i mellemfin sphagnum med ler, kalk og gødning.

Afstand: Efter potning pottetæt med 100 stk. pr. m2.

Slutafstand: (25)-30-35 stk. pr. m2.

Der er 1 plante i hver potte.

Klimaforhold

Temperatur: Efter spiring nat 16-18° C.

Dag 20-22° C. Luftning ved 24° C.

Luftfugtighed: Ikke for høj relativ luftfugtighed. Rigelig luftning.

Skygge: Der skygges kun for at holde temperaturen nede.

Vand

Gødskning

CO2

Almindeligvis vandes jævnt gennem kulturforløbet.

Enkelte avlere benytter dog begrænsning af vanding som vækstreguleringsmiddel. Metoden er vanskelig og kan ikke anbefales uerfarne Capsicumdyrkere.

 

Blandingsgødning tilføres ved hver vanding med 0,75-1 promille i forholdet:

N : P : K : Mg : Ca

100 : 17 : 135 : 18 : 38 + mikronæring

Lv 1,5-1,7

Ca. 35% af kvælstoffet bør tilføres i ammoniumform, hvis stigning i pH under dyrkningen skal undgås.

Vækstregulering

Knibning: Knibning over 5-6 blade, hvis det er nødvendigt. Nogle nye sorter behøver ikke at knibes.

Retardering: Der kan sprøjtes med 0,6-0,8%

Cycocel extra (600-800 ml i 100 l) eller Alar 85 0,3%.

Sprøjtning: 10 uger efter såning.

Ved kraftig vækst endnu en sprøjtning 2 uger efter.

Sent såede planter bliver normalt mere kompakte end tidligt såede (dec.-jan.).

Der bruges enten knibning eller retardering.

Blomsterinduktion

Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem daglængdeforhold og blomsterinduktion.

Bestøvning og følgende sætning begunstiges af, at der under blomstring hver dag sker tørring af potter med påfølgende plantebevægelse og støvoverførsel til saftspændte støvfang.

Eksempelvis opnået ved tør luft og påfølgende overbrusning.

Skadegørere

Svampesygdomme:
Pythium, Rhizoctonia, Botrytis: (gråskimmel), Phytophthora  

Skadedyr:
Bladlus, Sommerfuglelarver 

Moderplanter

På grund af stor uensartethed i de købte frø er det ofte en fordel at lave frøene selv.

De bedste og mest ensartede planter udvælges.

Når frugterne er modne, mases de og gærer i nogle dage.

Frø og frugtmasse kan skilles fra hinanden i vand, idet frøene vil synke til bunds og frugtkødet flyde op. Frøene tørres.

Fra en frøplante kan fås 3-400 frø.

Salgsplanter

Generelt krav: Kompakte planter, som er regelmæssige og vel besat med frugter, hvor farven på mindst to frugter er skiftet til endelig farve. Planterne skal være rene,

veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s. uden stød, rifter, tryk m.v. samt velafpudsede), ubeskadigede samt friske og sunde (d.v.s. fri for skadedyr, svampe- og bakteriesygdomme m.m.).

Litteratur

Christensen, O. Voigt, 1975: Registrerede produktionstider

og arealforbrug hos Capsicum annuum. Statens Forsøgsvirksomhed i plantekultur, medd. nr.1230.

Wikesjö Karl, 1981: Capsicum annuum, Solanum

Capsicastrum och Solanum pseudocapsicum som

Prydnadsväxter i kruka.

Trädgård 200, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter