Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Catharanthus roseus

Botanik

Familie: Apocynaceae.

Hjemsted: Madagascar, troperne.

Sorter

Cooler-serien, med store overlappende kronblade. Fås i forskellige rosa nuancer, nogle med mørkere øje, samt i hvid med rosa øje.

Little Bright Eye - hvid med rosa øje.

Little Pinkie - renrosa med rødt øje.

Parasol, hvid med stort rødt øje.

Formering

Frøformering:

1 g frø er ca 750 korn, og der anvendes 1,5-2 g frø pr. 1000 planter.

Såjorden er svagtgødet, kalket sphagnumblanding, pH 6,0-6,5.

Catharanthus er mørkespirende og dækkes derfor med 1/2-1 cm sphagnumblanding. Der sås 1 g pr. såkasse 30 x 40 cm, eller i hulbakker.

Ved en temperatur på 24° C spirer frøene på 4-5 dage.

Frøplanter i pløk-systemer kan opbevares i max. 6 uger ved 7oC, det bedste resultat fås ved at give lys under opbevaringen. I mørke bliver planterne let angrebet af gråskimmel.

Stiklingeformering

Ved stiklingeformering benyttes overvintrede moderplanter, og der stikkes 1-2 stiklinger i salgspotten.

Potning/Pladsforbrug

3-4 uger efter såning prikles planterne i 10 cm salgspotte, 1-2 planter pr. potte.

Er der sået i hulbakker pottes 5-6 uger efter såning.

Der pottes i en gødet sphagnum, som har en god struktur og en god porrevolumen, da det er vigtigt med en god afdræ- ning.

Slutafstand 30-40 planter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur:
18-20°C lufttemperatur. Under 17°C giver svag tilvækst og risiko for klorose i topskuddet.

Luftning ved 24-25°C. For høj temperatur påvirker blomster- farven, den bliver lysere.

Skygge:
I forbindelse med priklepotning og senere, for at holde temperaturen nede, skygges.

Ved direkte solindstråling med tilsvarende høje temperaturer, og især bladtemperatur optræder bleghed (gule blade) eller klorose i toppen af skuddene. Denne klorose er vanskelig at fjerne.

Vand

Gødskning

CO2

Planterne må aldrig tørre ud. Hvis planterne i solskinsperioder tørrer ud, bliver de let klorotiske. Denne klorose er vanskelig at fjerne.

Der vandes hver gang med ca. 1 promille blandingsgødning (Lv. 1,5-2,0) sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100: 12 : 105 : 43 : 9

+ mikronæring.

Jordprøve til kontrol.

CO2: Der gives 600-800 ppm.

Vækstregulering

Knibning:

Når planten er 7-8 cm høj knibes over 3-4 bladpar.

Retardering:

Når de nye skud er 1-2 cm lange kan vandes med 1% Cycocel (1 liter i 100 liter vand), 40-50 ml pr. potte. Hvis nødvendigt kan der 1-2 uger senere vandes med 0,4-0,5% Cycocel (400-500 ml pr. 100 liter vand), eller der kan sprøjtes et par gange med 1 promille Cycocel (100 ml i 100 liter vand).

Catharanthus får let svidninger, hvorfor en overbrusning efter vandingen kan være nødvendig.

Ved sprøjtning skal planterne være saftspændte.

Lys

Tilskudslys, 20-30 W installeret pr. m²,

SON-T lamper, er nødvendigt for at de tidlige hold (sået i dec.-jan.) kan blive af en god kvalitet.

Der gives lys, så dagen bliver 16 timer.

Skadegørere

Spindemider, Bladlus, Pythium, Phytophthora  

Fysiogene skader

Klorose i toppen (skudspidserne) kan skyldes udtørring eller for kraftig indstråling. Se klima og/eller vand.

Holdbarhed

8-10 dage før salg bør sprøjtes med 2,5 promille Argylene.

Litteratur

Duval, F., 1988: Catharanthus roseus i:

Udplantningsplanter, Sommerblomster. Gartnerinfo, København.

Heins, R & T.Plugs. Greenh. Grow. , April.F. Wallace, 1993: How to store Vinca Greenh. Grower, April.

Jong, P. de, 1982: De teelt van Catharanthus roseus. Vakb. v.d. Bloemisterij 28 p. 28.

Wikesjö, K. 1978: Odling av Catharanthus roseus.

Trädgård 135. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter