Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Cissus antarctica Rhombifolia

Botanik

Familie: Vitaceae

Hjemsted: C. antarctica - Australien,  C. rhombifolia - Mexico, Vestindien

Dansk navn: 1. Russervin, 2. Kongevin

Sorter

'Grandidentata', (storbladet, færre slyngtråde end arten).

'Ellen Danica', mest dyrket. I mindre omfang arten og sorten

'Ellen Fiona', der er en sport af 'Jubilee'.

Formering

Stikning i salgspotten - mest 11 cm.

10 cm bruges også nogle steder.

Jord: Kalket og gødet sphagnum evt. med ler.

pH ca. 6 og øvrige værdier:

Nv : Fv : Kv : Mgv

50-60: 30 : 35 : 25

Der anvendes ledstiklinger med et fuldt udviklet blad, 4 stiklinger pr. potte.

Hos Russervin kasseres blade med slyngtråde, da disse stiklinger ikke bryder.

Efter stikning dækkes med perforeret plastpå buer.

Før stikning kan tilvandes med Captan.

Temperatur: Bordvarme 220C. I luften 20-240C.

Skygge for at undgå for høj temperatur.

Roder på ca. 3 uger.

Efter gradvis afhærdning stilles på afstand 2-4 uger efter rodning.

Potning

Slutafstand: ca. 30 pr. m2 for 11 cm på 40 cm stok. Tættere kultur praktiseres, men giver noget tyndere planter.

Der er et vist behov for oppotning i 15-18-22 cm potter.

Klimaforhold

Temperatur:

Lufttemperatur 18-220C

Jordtemperatur max. 3o højere.

Luftning ved 240C.

Moderat skygge er nødvendig om sommeren.

Vand

Gødskning

CO2

Der tilføres ved hver vanding ca. 1 promille blandings- gødning sammensat i forholdet:

Russervin:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 18 : 130 : 60 : 13

+ mikronæring.

Kongevin:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 31 : 140 : 130 : 15

+ mikronæring.

Lv 1,5-1,6

Jordprøve til kontrol.

CO2-dosering ind til 900 ppm fremmer væksten.

Opbinding

Standardstørrelsen opbindes til 40 cm stok.

Til større potter anvendes 75 cm stokke, evt. højere.

Skadegørere

Formeringssvamp:  

Phytophthora, Pythium, Glomerella (Glocosporium), Meldug, Spindemider, Topskudsmider, Bladlus, Øresnudebiller, Uldlus, Skjoldlus.

Fysiogene sygdomme

Især russervin er ømfindtlig for lave og stærkt svingende temperaturer. Det kan give rodslag og "vinterpletter", d.v.s. døde, kantede partier i bladene.

Moderplanter

Salgsplanter kan skæres ned og levere stiklinger for så at skyde igen og sælges senere. Dette giver færre stiklinger end specielle moderplanter.

Disse pottes f.eks. i 2 liter potter, der evt. sættes på hylder, og kan levere stiklinger i 2 år, ca. 1500 pr. m² pr. år.

For Russervin kan det være en fordel, at moderplanterne er opbundne, der er da en tendens til færre slyngtråde.

Hvilken metode, der vælges, afhænger noget af, hvornår produktionen i øvrigt er tilrettelagt, helårskultur eller sæsonkultur.

Salgsplanter

Generelle krav: faste planter, som er godt besat med veludviklede blade. Planterne skal være rene, veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s. uden stød, rifter, tryk m.m. samt velafpudsede), ubeskadigede samt friske og sunde (d.v.s. fri for skadedyr, svampe- og akteriesygdomme m.m.).

11-cm opbundne, 4 stiklinger, 40 cm stok.

Et skud skal nå toppen.

11-cm uopbundne, 4 stiklinger.

Mindst 2 skud på 15-cm.

Litteratur

Christensen, O. Voigt, 1977:

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Cissus antarctica og Cissusrhombifolia. Statens Planteavlsforsøg,

henholdsvis Medd. nr. 1360 og 1361.

Hentig, W.-U.v. & Wohanka, W., 1987: Cissus Arten (Vitaceae). Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.

Moes, Erik, 1975: Temperatur til Kongevin.

Statens Planteavlsforsøg. Medd. nr. 1242.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter